Print bookPrint book

Conclusió

Conclusió

Site: Institut Poblenou - Espai virtual
Course: Seguiment Pla d'empresa
Book: Conclusió
Printed by: Guest user
Date: Tuesday, 19 October 2021, 5:46 PM

1. Com fer una conclussió?

La conclusió és l'apartat on fareu una valoració del procés de planificació d'aquesta primera idea de negoci que vareu plantejar a l'inici. També es poden remarcar quins entrebans heu trobat durant  l'elaboració del pla i com els heu donat solució.  

Es aqui on senyalareu els canvis que ha experimentat la idea inicial i quins són els punts remarcables del pla.Podeu fer una projecció de futur del vostre model de negoci i de quins són els objectius que voldríeu assolir. Cal finalment agrair atots aquells que han fet possible que la vostra tasca arribés a bon port.