Com fer un treball escrit

1. Introducció

En la realització de treballs no només hem de tenir cura del contingut i desenvolupament d’aquest si no que hem vigilar la seva presentació, ja que aquesta denota l’actitud i predisposició del l’alumne vers el treball. A més a més una bona presentació afavoreix la comprensió i avaluació dels seu contingut.