Com fer un treball escrit

4. Cos del treball

El cos del treball s’ha de presentar de manera ordenada, neta i sense faltes d’ortografia. S’ha de tenir cura de la redacció del treball i l’argumentació dels supòsits i conclusions que es facin. S’ha de posar un encapçalament (posarem el títol del treball i el crèdit per exemple )i peu de pàgina (com a mínim posarem la numeració de les pàgines. Podem posar també anotacions d’aclariment o altres referències que creiem adients com poden ser el curs, etc)

Exemple: