Com fer un treball escrit

7. Aspectes a tenir en compte en el format

7.2. Les notes a peu de pàgina

Serveixen per indicar l’origen de les cites; afegir referències bibliogràfiques de reforç pel tema que tracta la cita; per introduir una cita de reforç que es pensa que destorbaria el text del treball; per corregir afirmacions de la cita; per oferir traduccions de la cita, si aquesta va en idioma original estranger; per pagar deutes amb autors a qui es deuen idees fonamentals del nostre treball.

Però per sobre de tot, la primera: per indicar l’origen de les cites. Per exemple, m’agradaria recordar les paraules d’Stendhal sobre la inefabilitat de la música:

 

"He intentado analizar el sentimiento que en Francia tenemos por la música. La primera dificultad está en que las sensaciones que nos produce este arte encan- tador son dificilísimas de expresar en palabras." 1

Com es veu (mirar la cita a peu de pàgina), també està redactada amb una mida de lletra inferior al de la resta del text (encara que no és obligatori)


-------------------


1. Stendhal (Henry Beyle): Una interpretación sensual del arte; Tusquets,

Barcelona, 1984, pág.77