Infraestructures i equips

1. Infraestructures

En aquest apartat has d'especificar els equips i infraestructures necessaris per posar en marxa l'empresa.

La relació dels equips i la infraestructura hauran de coincidir necessàriament amb les inversions materials del pla d'inversions de l'àrea economicofinancera.

Fes una llista ben detallada.Has d’apuntar tot el que et costarà per a no fer doble feina: ara i en el pla finacer.

Llista d'equips i infraestructura necessaris per posar en marxa una empresa 

En el primer apartat de l'àrea has definit el procés de producció o prestació del servei a realitzar per la teva empresa. Si ho has fet correctament, hauràs fet una relació de les tecnologies utilitzades.

Aquí es tracta de que segueixis en la mateixa línia i defineixis els elements materials que necessites per posar en marxa la teva empresa.

Per facilitar-te el treball, et donarem una llista dels elements més comuns a relacionar en aquest apartat. La seva valoració econòmica l'has d'obtenir de les factures i contractes d'adquisició o dels pressupostos que hagis sol·licitat per a la seva obtenció.

Terrenys i béns naturals: Es tracta de solars, finques rústiques, altres terrenys, mines i/o pedreres que necessitis per desenvolupar el teu negoci. Per exemple, si el teu negoci és una granja agrícola, serà el territori que la granja ocupi; o, si utilitzaràs un solar com a garatge o magatzem, l'has d'incloure aquí també.

Construccions: Es tracta de qualsevol mena d'edificació que utilitzis, ja sigui un local comercial, un graner, una oficina, etc. Si el local no fos de compra, has de citar el que vols llogar.

Construccions: Es tracta de qualsevol mena d'edificació que utilitzis, ja sigui un local comercial, un graner, una oficina, etc. Si el local no fos de compra, has de citar el que vols llogar.

Maquinària: Conjunt de màquines mitjançant les quals es realitza l'extracció o elaboració dels productes o la prestació del servei corresponent. Aquí s'inclouen també els elements de transport intern que es destinin al trasllat de personal, animals, materials i mercaderies dins de factories, tallers, etc., sense sortir a l'exterior (carretons, carretons elevadors de força...).

Utillatge: Conjunt d'estris o eines que es poden utilitzar autònomament o conjuntament amb la maquinària, inclosos els motlles i plantilles.

Mobiliari: Mobiliari i equips d'oficina, que inclou ordinadors i altres conjunts electrònics que has definit en l'apartat 1 d'aquesta àrea.

Elements de transport: Vehicles de totes classes utilitzables per al transport terrestre, marítim o aeri de persones, animals, materials o mercaderies que utilitzis per al teu negoci.

Altres elements materials: És el típic calaix de sastre en el qual s'hi han d'incloure, entre d'altres, molts elements que no sapiguem on posar, els envasos i embalatges que, per les seves característiques, s'hagin de considerar com a immobilitzat (cas de palets i elements similars).


Després d'acabar d'agrupar els elements i valorar-los a partir de la informació donada per factures, contractes i/o pressupostos, pots escriure el cost global per cada grup d'elements.

Aquesta informació et serà molt útil quan presentis les inversions materials del pla d'inversions inicial de l'àrea economicofinancera.