Qué és un DAFO i com s'elabora

1. Qué és un DAFO?

És una eina per conèixer la situació real en què es troba una organització, empresa o projecte, i planificar una estratègia de futuro.1

Durant l'etapa de planificació estratègica ia partir de l'anàlisi DAFO s'ha de poder contestar cadascuna de les següents preguntes:

Com es pot destacar cada fortalesa?
Com es pot gaudir cada oportunitat?
Com es pot defensar cada debilitat?
Com es pot aturar cada amenaça?