Webs de suport a la qualitat

Acc10

http://www.acc10.cat/acc10/cat/index.jsp

Web d' Acc10(de la Generalitat de Catalunya) on hi ha informació sobre la normativa de qualitat europea, ISO: definició, organismes certificadors i altres enllaços d'interès.

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE NORMALITZACIÓ I CERTIFICACIÓ

http://www.aenor.es/desarrollo/inicio/home/home....

Web amb informació sobre la qualitat en les empreses.

Generalita de Catalunya

http://emhttp://www.gencat.cat/treball/ambits/seg...

Web amb informació sobre seguretat i salut laboral, així com la normativa aplicable a Catalunya i a Espanya sobre la prevenció de riscos laborals.

ISO

http://www.iso.ch

Pàgina web d'una empresa que ofereix serveis relacionats amb la ISO i en la qual també es pot trobar informació sobre la ISO, de manera general. En francès i anglès.

Last modified: Sunday, 27 April 2014, 4:02 PM