Infraestructures i equips

Recursos materials:

Vam encarregar a dues plantes (situades al sud-est asiàtic) la producció de la tecnologia LED, d'aquesta manera, assegurem tenir un estoc permanent en els nostres magatzems.

Una tercera planta de producció (localitzada a la mateixa província que les anteriors) s'encarrega de la part dedicada a l'estructura del sistema, així com al
embalatge i emmagatzematge de les unitats acabades.

Finalment i mitjançant un sistema d'agrupatge * fem arribar el producte finalitzat a la nostra central de Barcelona i des d'aquí a tots els nostres clients.

* Sistema de transport en el qual es combinen diverses càrregues en una sola unitat (contenidor). aquest mètode permet l'estalvi en els costos de transport en compartir aquestes despeses entre diferents companyies. Mètode indicat per a volums baixos de mercaderies

Last modified: Sunday, 14 September 2014, 6:30 PM