Tramitació

TRAMITACIÓ

Una altra raó que també ens va fer decidir-nos per aquesta modalitat de forma jurídica, va ser
que es pugues dur a terme la seva tramitació de forma telemàtica, via el PAE (Punt d’atenció a l’Emprenedor), de Barcelona Activa, ja que ens estalviarem temps i diners:
Tindrem la possibilitat de tramitar la constitució, a través d’un sistema informàtic de tramitació
d’expedients electrònics de creació d’empreses, basat en el Document Únic Electrònic [DUE],
que substitueix fins a 16 formularis necessaris per crear una Societat.


· Els únics tràmits que hem de fer abans d’anar a Barcelona Activa és obtenir el
certificat de Denominació Negativa, que haurem realitzat online a través de la
pàgina web del Registre Mercantil de Catalunya www.rmc.es , i que ens costarà 18,
65 € i obtenir el certificat de dipòsit de capital (3.000 €), que no aportarem tota en
diners, sinó que portarem la relació del bé que aportem, un ordinador valorat en
702, 56€. La resta l’aportarem els dos socis 2297, 44 (cadascun de nosaltres
aportaria 1148, 72 €), diners que ja ens deixarien les respectives famílies per
constituir la societat.
· Barcelona Activa ens concerta una cita amb una notaria, on estarà el DUE amb les
dades de l’empresa, per a atorgar l’escriptura pública.
Hem de portar el DNI i el NIE dels dos socis, i al notari li hem de pagar 60€. També hem de
pagar 60 € per registrar la societat en el Registre Mercantil de Barcelona.
· Després farem la sol·licitud del CIF provisional i enviament de la Declaració censal
amb el Model 036 :[inclou obligacions fiscals de la societat: règim IVA, Retencions;
ROI, IAE, etc, així com:
· La Liquidació de l’ Impost Transmissions patrimonials [Model 600]
· (no es paga res per ser una constitució de societat).
· Inscripció al Registre Mercantil de la Província .

· El nostre CNAE és 6201 - Actividades de programación informática
··
També donarem d’alta els dos socis a la Tresoreria General de la Seguretat Social
en el Règim General i Règim Especial Treballadors Autònoms (en el cas del soci
autònom optem per la base mínima, tenint en compte que tenim 12 mesos de
bonificació del 30% per ser menor de 30 anys).


Altres tràmits que hem de fer són :
· A més a més dels estatuts de la societat que venen en l’annex del projecte, una mica més
endavant , amb ajut d’un advocat, redactarem un pacte de socis on estiguin molt ben
delimitades totes les nostres funcions i contemplades les possibles situacions que es poden
sorgir que donin peu a confusió.
· Tramitarem un compte de desenvolupador de aplicacions de la següent manera:


1. Crearem un compte de gmail. Un cop tinguem el compte de Google accedirem a aquest
link i clicarem a la part superior dreta "Crea un Compte".
https://play.google.com/apps/publish
2. Completarem les dades que Google ens sol · licitarà i acceptarem a l'Acord de Developer
Distribution. Haurem de fer el pagament de 18, 56 € mitjançant Google Checkout.
3. Ens donarem d’alta Alta a Google Merchant per vendre les nostra aplicació de pagament:
Accedirem a la consola de desenvolupador i clicarem "informes financers" al marge
esquerre. Completarem la informació que ens sol · licita Google per acabar el procés.
4. Ja estarem en disposició de publicar la aplicació a Google Play.
· També protegirem el nom de la nostra aplicació ( 143,15 €), ja que no sabem si ens
concediran la patent de l’aplicació mòbil perquè es revisen cas a cas.
L’organisme que realitza aquest tràmit és l’Oficina Espanyola de Patents i Marques
www.oepm.es, O podem optar per registrar l’aplicació davant un notari, però de moment aquest pas el reservem per una mica més endavant.
· Ens hem de donar d’alta de l’IAE (Impost d’activitats Econòmiques), però no el paguem
perquè la nostra xifra de negoci serà inferior a 1.000.000 €.
· I hem optat pels codis IAE 769 (otros servicios de telecomunicación- actividad
empresarial) y 763 (programadores y analistas informáticos- actividad profesional

Last modified: Sunday, 14 September 2014, 6:46 AM