Preinscripció Cicles Formatius Curs 2020-2021

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2020-21

Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

 

Fases

Dates

Difusió de l'oferta

29 de maig

 Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

del 2 al 8 de juny

 Presentació de documentació

fins al 9 de juny

 Publicació de llistes amb el barem provisional       

9 de juliol

 Presentació de reclamacions

del 10 al 14 de juliol

 Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

15 de juliol

 Sorteig del número per al desempat

15 de juny a les 11:00h

 Publicació de llistes ordenades definitives

20 de juliol

 Publicar oferta definitiva

28 de juliol

 Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

30 de juliol

 Matriculació 

del 1 al 7de setembre


 Cicles formatius de formació professional de grau superior

Fases

Dates

Difusió de l'oferta

5 de juny

 Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

del 10 al 17 de juny

 Presentació de documentació

fins el 18 de juny

 Publicació de llistes amb el barem provisional       

13 de juliol

Presentació de reclamacions

del 14 al 16 de juliol


 Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

20 de juliol

 Sorteig del número per al desempat

 20 de juliol a les 11:00h

 Publicació de llistes ordenades definitives

23 de juliol

 Publicar oferta definitiva

28 de juliol

 Publicació de les llistes d'admesos

30 de juliol

 Matriculació 

del 1 al 7 de setembre


Programes de Formació i Inserció

Fases

Dates

Difusió de l'oferta

20 de maig

 Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

del 25 de maig al 8 de juny

 Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

 Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

17 de juny

 Sorteig per desempatar

19 de juny

 Presentació de reclamacions

del 18 al 25 de juny

 Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

29 de juny

 Publicació oferta definitiva

17 de juliol

 Publicació de les llistse d'admesos

17 de juliol


 Matriculació 

del 1 al 10 de setembre

 

 QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

d'accés que estableix la normativa

Accés directe als CFGM:

 • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

   

  Fases

  Dates

  Difusió de l'oferta

  29 de maig

   Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

  del 2 al 8 de juny

   Presentació de documentació

  fins al 9 de juny

   Publicació de llistes amb el barem provisional       

  9 de juliol

   Presentació de reclamacions

  del 10 al 14 de juliol

   Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

  15 de juliol

   Sorteig del número per al desempat

  15 de juny a les 11:00h

   Publicació de llistes ordenades definitives

  20 de juliol

   Publicar oferta definitiva

  28 de juliol

   Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

  30 de juliol

   Matriculació 

  del 1 al 7de setembre


   Cicles formatius de formació professional de grau superior


  Fases

  Dates

  Difusió de l'oferta

  5 de juny

   Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

  del 10 al 17 de juny

   Presentació de documentació

  fins el 18 de juny

   Publicació de llistes amb el barem provisional       

  13 de juliol

  Presentació de reclamacions

  del 14 al 16 de juliol


   Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

  20 de juliol

   Sorteig del número per al desempat

   20 de juliol a les 11:00h

   Publicació de llistes ordenades definitives

  23 de juliol

   Publicar oferta definitiva

  28 de juliol

   Publicació de les llistes d'admesos

  30 de juliol

   Matriculació 

  del 1 al 7 de setembre


  Programes de Formació i Inserció

  Fases

  Dates

  Difusió de l'oferta

  20 de maig

   Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

  del 25 de maig al 8 de juny

   Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

  del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

   Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

  17 de juny

   Sorteig per desempatar

  19 de juny

   Presentació de reclamacions

  del 18 al 25 de juny

   Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

  29 de juny

   Publicació oferta definitiva

  17 de juliol

   Publicació de les llistse d'admesos

  17 de juliol


   Matriculació 

  del 1 al 10 de setembre

   

     QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


  La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


  Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

  La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

  ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

  d'accés que estableix la normativa

  Accés directe als CFGM:


   Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

   Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

   Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

   Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

   Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

   Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

   Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

  IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


  NOVETATS 2020!

  Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

  La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

  - Sol·licitud electrònica:

  No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

  - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

  S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

  Enllaços amb la informació

  - Preinscripció Grau Mitjà

  -Preinscripció Grau Superior:

   Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

 • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

   

  Fases

  Dates

  Difusió de l'oferta

  29 de maig

   Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

  del 2 al 8 de juny

   Presentació de documentació

  fins al 9 de juny

   Publicació de llistes amb el barem provisional       

  9 de juliol

   Presentació de reclamacions

  del 10 al 14 de juliol

   Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

  15 de juliol

   Sorteig del número per al desempat

  15 de juny a les 11:00h

   Publicació de llistes ordenades definitives

  20 de juliol

   Publicar oferta definitiva

  28 de juliol

   Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

  30 de juliol

   Matriculació 

  del 1 al 7de setembre


   Cicles formatius de formació professional de grau superior


  Fases

  Dates

  Difusió de l'oferta

  5 de juny

   Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

  del 10 al 17 de juny

   Presentació de documentació

  fins el 18 de juny

   Publicació de llistes amb el barem provisional       

  13 de juliol

  Presentació de reclamacions

  del 14 al 16 de juliol


   Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

  20 de juliol

   Sorteig del número per al desempat

   20 de juliol a les 11:00h

   Publicació de llistes ordenades definitives

  23 de juliol

   Publicar oferta definitiva

  28 de juliol

   Publicació de les llistes d'admesos

  30 de juliol

   Matriculació 

  del 1 al 7 de setembre


  Programes de Formació i Inserció

  Fases

  Dates

  Difusió de l'oferta

  20 de maig

   Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

  del 25 de maig al 8 de juny

   Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

  del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

   Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

  17 de juny

   Sorteig per desempatar

  19 de juny

   Presentació de reclamacions

  del 18 al 25 de juny

   Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

  29 de juny

   Publicació oferta definitiva

  17 de juliol

   Publicació de les llistse d'admesos

  17 de juliol


   Matriculació 

  del 1 al 10 de setembre

   

     QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


  La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


  Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

  La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

  ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

  d'accés que estableix la normativa

  Accés directe als CFGM:

  • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

    

   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   29 de maig

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 2 al 8 de juny

    Presentació de documentació

   fins al 9 de juny

    Publicació de llistes amb el barem provisional       

   9 de juliol

    Presentació de reclamacions

   del 10 al 14 de juliol

    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   15 de juliol

    Sorteig del número per al desempat

   15 de juny a les 11:00h

    Publicació de llistes ordenades definitives

   20 de juliol

    Publicar oferta definitiva

   28 de juliol

    Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

   30 de juliol

    Matriculació 

   del 1 al 7de setembre


    Cicles formatius de formació professional de grau superior


   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   5 de juny

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 10 al 17 de juny

    Presentació de documentació

   fins el 18 de juny

    Publicació de llistes amb el barem provisional       

   13 de juliol

   Presentació de reclamacions

   del 14 al 16 de juliol


    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   20 de juliol

    Sorteig del número per al desempat

    20 de juliol a les 11:00h

    Publicació de llistes ordenades definitives

   23 de juliol

    Publicar oferta definitiva

   28 de juliol

    Publicació de les llistes d'admesos

   30 de juliol

    Matriculació 

   del 1 al 7 de setembre


   Programes de Formació i Inserció

   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   20 de maig

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 25 de maig al 8 de juny

    Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

   del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

    Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

   17 de juny

    Sorteig per desempatar

   19 de juny

    Presentació de reclamacions

   del 18 al 25 de juny

    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   29 de juny

    Publicació oferta definitiva

   17 de juliol

    Publicació de les llistse d'admesos

   17 de juliol


    Matriculació 

   del 1 al 10 de setembre

    

       QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


   La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


   Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

   La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

   ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

   Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

   d'accés que estableix la normativa

   Accés directe als CFGM:


    Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

    Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

    Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

    Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

    Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

    Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

    Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

   IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


   NOVETATS 2020!

   Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

   La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

   - Sol·licitud electrònica:

   No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

   - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

   S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

   Enllaços amb la informació

   - Preinscripció Grau Mitjà

   -Preinscripció Grau Superior:

    Títol de graduat en educació secundària obligatòria,


   Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

   Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

   Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

   Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

   Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

   Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

  IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


  NOVETATS 2020!

  Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

  La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

  - Sol·licitud electrònica:

  No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

  - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

  S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

  Enllaços amb la informació

  - Preinscripció Grau Mitjà

  -Preinscripció Grau Superior:

   Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

 • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

   

  Fases

  Dates

  Difusió de l'oferta

  29 de maig

   Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

  del 2 al 8 de juny

   Presentació de documentació

  fins al 9 de juny

   Publicació de llistes amb el barem provisional       

  9 de juliol

   Presentació de reclamacions

  del 10 al 14 de juliol

   Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

  15 de juliol

   Sorteig del número per al desempat

  15 de juny a les 11:00h

   Publicació de llistes ordenades definitives

  20 de juliol

   Publicar oferta definitiva

  28 de juliol

   Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

  30 de juliol

   Matriculació 

  del 1 al 7de setembre


   Cicles formatius de formació professional de grau superior


  Fases

  Dates

  Difusió de l'oferta

  5 de juny

   Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

  del 10 al 17 de juny

   Presentació de documentació

  fins el 18 de juny

   Publicació de llistes amb el barem provisional       

  13 de juliol

  Presentació de reclamacions

  del 14 al 16 de juliol


   Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

  20 de juliol

   Sorteig del número per al desempat

   20 de juliol a les 11:00h

   Publicació de llistes ordenades definitives

  23 de juliol

   Publicar oferta definitiva

  28 de juliol

   Publicació de les llistes d'admesos

  30 de juliol

   Matriculació 

  del 1 al 7 de setembre


  Programes de Formació i Inserció

  Fases

  Dates

  Difusió de l'oferta

  20 de maig

   Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

  del 25 de maig al 8 de juny

   Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

  del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

   Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

  17 de juny

   Sorteig per desempatar

  19 de juny

   Presentació de reclamacions

  del 18 al 25 de juny

   Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

  29 de juny

   Publicació oferta definitiva

  17 de juliol

   Publicació de les llistse d'admesos

  17 de juliol


   Matriculació 

  del 1 al 10 de setembre

   

     QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


  La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


  Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

  La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

  ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

  d'accés que estableix la normativa

  Accés directe als CFGM:

  • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

    

   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   29 de maig

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 2 al 8 de juny

    Presentació de documentació

   fins al 9 de juny

    Publicació de llistes amb el barem provisional       

   9 de juliol

    Presentació de reclamacions

   del 10 al 14 de juliol

    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   15 de juliol

    Sorteig del número per al desempat

   15 de juny a les 11:00h

    Publicació de llistes ordenades definitives

   20 de juliol

    Publicar oferta definitiva

   28 de juliol

    Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

   30 de juliol

    Matriculació 

   del 1 al 7de setembre


    Cicles formatius de formació professional de grau superior


   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   5 de juny

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 10 al 17 de juny

    Presentació de documentació

   fins el 18 de juny

    Publicació de llistes amb el barem provisional       

   13 de juliol

   Presentació de reclamacions

   del 14 al 16 de juliol


    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   20 de juliol

    Sorteig del número per al desempat

    20 de juliol a les 11:00h

    Publicació de llistes ordenades definitives

   23 de juliol

    Publicar oferta definitiva

   28 de juliol

    Publicació de les llistes d'admesos

   30 de juliol

    Matriculació 

   del 1 al 7 de setembre


   Programes de Formació i Inserció

   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   20 de maig

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 25 de maig al 8 de juny

    Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

   del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

    Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

   17 de juny

    Sorteig per desempatar

   19 de juny

    Presentació de reclamacions

   del 18 al 25 de juny

    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   29 de juny

    Publicació oferta definitiva

   17 de juliol

    Publicació de les llistse d'admesos

   17 de juliol


    Matriculació 

   del 1 al 10 de setembre

    

       QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?

   La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


   Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

   La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

   ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

   Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics 'accés que estableix la normativa

   Accés directe als CFGM:


    Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

    Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

    Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

    Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

    Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

    Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

    Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

   IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


   NOVETATS 2020!

   Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

   La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

   - Sol·licitud electrònica:

   No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

   - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

   S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

   Enllaços amb la informació

   - Preinscripció Grau Mitjà

   -Preinscripció Grau Superior:

    Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

  • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

    

   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   29 de maig

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 2 al 8 de juny

    Presentació de documentació

   fins al 9 de juny

    Publicació de llistes amb el barem provisional       

   9 de juliol

    Presentació de reclamacions

   del 10 al 14 de juliol

    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   15 de juliol

    Sorteig del número per al desempat

   15 de juny a les 11:00h

    Publicació de llistes ordenades definitives

   20 de juliol

    Publicar oferta definitiva

   28 de juliol

    Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

   30 de juliol

    Matriculació 

   del 1 al 7de setembre


    Cicles formatius de formació professional de grau superior


   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   5 de juny

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 10 al 17 de juny

    Presentació de documentació

   fins el 18 de juny

    Publicació de llistes amb el barem provisional       

   13 de juliol

   Presentació de reclamacions

   del 14 al 16 de juliol


    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   20 de juliol

    Sorteig del número per al desempat

    20 de juliol a les 11:00h

    Publicació de llistes ordenades definitives

   23 de juliol

    Publicar oferta definitiva

   28 de juliol

    Publicació de les llistes d'admesos

   30 de juliol

    Matriculació 

   del 1 al 7 de setembre


   Programes de Formació i Inserció

   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   20 de maig

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 25 de maig al 8 de juny

    Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

   del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

    Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

   17 de juny

    Sorteig per desempatar

   19 de juny

    Presentació de reclamacions

   del 18 al 25 de juny

    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   29 de juny

    Publicació oferta definitiva

   17 de juliol

    Publicació de les llistse d'admesos

   17 de juliol


    Matriculació 

   del 1 al 10 de setembre

    

       QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


   La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


   Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

   La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

   ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

   Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

   d'accés que estableix la normativa

   Accés directe als CFGM:

   • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

     

    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    29 de maig

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 2 al 8 de juny

     Presentació de documentació

    fins al 9 de juny

     Publicació de llistes amb el barem provisional       

    9 de juliol

     Presentació de reclamacions

    del 10 al 14 de juliol

     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    15 de juliol

     Sorteig del número per al desempat

    15 de juny a les 11:00h

     Publicació de llistes ordenades definitives

    20 de juliol

     Publicar oferta definitiva

    28 de juliol

     Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

    30 de juliol

     Matriculació 

    del 1 al 7de setembre


     Cicles formatius de formació professional de grau superior


    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    5 de juny

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 10 al 17 de juny

     Presentació de documentació

    fins el 18 de juny

     Publicació de llistes amb el barem provisional       

    13 de juliol

    Presentació de reclamacions

    del 14 al 16 de juliol


     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    20 de juliol

     Sorteig del número per al desempat

     20 de juliol a les 11:00h

     Publicació de llistes ordenades definitives

    23 de juliol

     Publicar oferta definitiva

    28 de juliol

     Publicació de les llistes d'admesos

    30 de juliol

     Matriculació 

    del 1 al 7 de setembre


    Programes de Formació i Inserció

    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    20 de maig

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 25 de maig al 8 de juny

     Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

    del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

     Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

    17 de juny

     Sorteig per desempatar

    19 de juny

     Presentació de reclamacions

    del 18 al 25 de juny

     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    29 de juny

     Publicació oferta definitiva

    17 de juliol

     Publicació de les llistse d'admesos

    17 de juliol


     Matriculació 

    del 1 al 10 de setembre

     

         QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


    La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


    Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

    La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

    ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

    Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

    d'accés que estableix la normativa

    Accés directe als CFGM:


     Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

     Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

     Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

     Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

     Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

     Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

     Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

    IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


    NOVETATS 2020!

    Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

    La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

    - Sol·licitud electrònica:

    No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

    - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

    S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

    Enllaços amb la informació

    - Preinscripció Grau Mitjà

    -Preinscripció Grau Superior:

     Títol de graduat en educació secundària obligatòria,


    Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

    Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

    Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

    Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

    Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

    Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

   IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


   NOVETATS 2020!

   Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

   La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

   - Sol·licitud electrònica:

   No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

   - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

   S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

   Enllaços amb la informació

   - Preinscripció Grau Mitjà

   -Preinscripció Grau Superior:

    Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,


   Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

   Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

   Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

   Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

   Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

  IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


  NOVETATS 2020!

  Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

  La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

  - Sol·licitud electrònica:

  No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

  - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

  S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

  Enllaços amb la informació

  - Preinscripció Grau Mitjà

  -Preinscripció Grau Superior:

   Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

 • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

   

  Fases

  Dates

  Difusió de l'oferta

  29 de maig

   Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

  del 2 al 8 de juny

   Presentació de documentació

  fins al 9 de juny

   Publicació de llistes amb el barem provisional       

  9 de juliol

   Presentació de reclamacions

  del 10 al 14 de juliol

   Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

  15 de juliol

   Sorteig del número per al desempat

  15 de juny a les 11:00h

   Publicació de llistes ordenades definitives

  20 de juliol

   Publicar oferta definitiva

  28 de juliol

   Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

  30 de juliol

   Matriculació 

  del 1 al 7de setembre


   Cicles formatius de formació professional de grau superior


  Fases

  Dates

  Difusió de l'oferta

  5 de juny

   Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

  del 10 al 17 de juny

   Presentació de documentació

  fins el 18 de juny

   Publicació de llistes amb el barem provisional       

  13 de juliol

  Presentació de reclamacions

  del 14 al 16 de juliol


   Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

  20 de juliol

   Sorteig del número per al desempat

   20 de juliol a les 11:00h

   Publicació de llistes ordenades definitives

  23 de juliol

   Publicar oferta definitiva

  28 de juliol

   Publicació de les llistes d'admesos

  30 de juliol

   Matriculació 

  del 1 al 7 de setembre


  Programes de Formació i Inserció

  Fases

  Dates

  Difusió de l'oferta

  20 de maig

   Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

  del 25 de maig al 8 de juny

   Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

  del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

   Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

  17 de juny

   Sorteig per desempatar

  19 de juny

   Presentació de reclamacions

  del 18 al 25 de juny

   Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

  29 de juny

   Publicació oferta definitiva

  17 de juliol

   Publicació de les llistse d'admesos

  17 de juliol


   Matriculació 

  del 1 al 10 de setembre

   

     QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


  La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


  Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

  La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

  ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

  d'accés que estableix la normativa

  Accés directe als CFGM:

  • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

    

   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   29 de maig

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 2 al 8 de juny

    Presentació de documentació

   fins al 9 de juny

    Publicació de llistes amb el barem provisional       

   9 de juliol

    Presentació de reclamacions

   del 10 al 14 de juliol

    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   15 de juliol

    Sorteig del número per al desempat

   15 de juny a les 11:00h

    Publicació de llistes ordenades definitives

   20 de juliol

    Publicar oferta definitiva

   28 de juliol

    Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

   30 de juliol

    Matriculació 

   del 1 al 7de setembre


    Cicles formatius de formació professional de grau superior


   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   5 de juny

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 10 al 17 de juny

    Presentació de documentació

   fins el 18 de juny

    Publicació de llistes amb el barem provisional       

   13 de juliol

   Presentació de reclamacions

   del 14 al 16 de juliol


    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   20 de juliol

    Sorteig del número per al desempat

    20 de juliol a les 11:00h

    Publicació de llistes ordenades definitives

   23 de juliol

    Publicar oferta definitiva

   28 de juliol

    Publicació de les llistes d'admesos

   30 de juliol

    Matriculació 

   del 1 al 7 de setembre


   Programes de Formació i Inserció

   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   20 de maig

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 25 de maig al 8 de juny

    Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

   del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

    Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

   17 de juny

    Sorteig per desempatar

   19 de juny

    Presentació de reclamacions

   del 18 al 25 de juny

    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   29 de juny

    Publicació oferta definitiva

   17 de juliol

    Publicació de les llistse d'admesos

   17 de juliol


    Matriculació 

   del 1 al 10 de setembre

    

       QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


   La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


   Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

   La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

   ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

   Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

   d'accés que estableix la normativa

   Accés directe als CFGM:


    Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

    Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

    Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

    Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

    Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

    Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

    Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

   IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


   NOVETATS 2020!

   Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

   La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

   - Sol·licitud electrònica:

   No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

   - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

   S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

   Enllaços amb la informació

   - Preinscripció Grau Mitjà

   -Preinscripció Grau Superior:

    Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

  • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

    

   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   29 de maig

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 2 al 8 de juny

    Presentació de documentació

   fins al 9 de juny

    Publicació de llistes amb el barem provisional       

   9 de juliol

    Presentació de reclamacions

   del 10 al 14 de juliol

    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   15 de juliol

    Sorteig del número per al desempat

   15 de juny a les 11:00h

    Publicació de llistes ordenades definitives

   20 de juliol

    Publicar oferta definitiva

   28 de juliol

    Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

   30 de juliol

    Matriculació 

   del 1 al 7de setembre


    Cicles formatius de formació professional de grau superior


   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   5 de juny

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 10 al 17 de juny

    Presentació de documentació

   fins el 18 de juny

    Publicació de llistes amb el barem provisional       

   13 de juliol

   Presentació de reclamacions

   del 14 al 16 de juliol


    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   20 de juliol

    Sorteig del número per al desempat

    20 de juliol a les 11:00h

    Publicació de llistes ordenades definitives

   23 de juliol

    Publicar oferta definitiva

   28 de juliol

    Publicació de les llistes d'admesos

   30 de juliol

    Matriculació 

   del 1 al 7 de setembre


   Programes de Formació i Inserció

   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   20 de maig

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 25 de maig al 8 de juny

    Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

   del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

    Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

   17 de juny

    Sorteig per desempatar

   19 de juny

    Presentació de reclamacions

   del 18 al 25 de juny

    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   29 de juny

    Publicació oferta definitiva

   17 de juliol

    Publicació de les llistse d'admesos

   17 de juliol


    Matriculació 

   del 1 al 10 de setembre

    

       QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


   La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


   Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

   La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

   ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

   Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

   d'accés que estableix la normativa

   Accés directe als CFGM:

   • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

     

    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    29 de maig

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 2 al 8 de juny

     Presentació de documentació

    fins al 9 de juny

     Publicació de llistes amb el barem provisional       

    9 de juliol

     Presentació de reclamacions

    del 10 al 14 de juliol

     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    15 de juliol

     Sorteig del número per al desempat

    15 de juny a les 11:00h

     Publicació de llistes ordenades definitives

    20 de juliol

     Publicar oferta definitiva

    28 de juliol

     Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

    30 de juliol

     Matriculació 

    del 1 al 7de setembre


     Cicles formatius de formació professional de grau superior


    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    5 de juny

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 10 al 17 de juny

     Presentació de documentació

    fins el 18 de juny

     Publicació de llistes amb el barem provisional       

    13 de juliol

    Presentació de reclamacions

    del 14 al 16 de juliol


     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    20 de juliol

     Sorteig del número per al desempat

     20 de juliol a les 11:00h

     Publicació de llistes ordenades definitives

    23 de juliol

     Publicar oferta definitiva

    28 de juliol

     Publicació de les llistes d'admesos

    30 de juliol

     Matriculació 

    del 1 al 7 de setembre


    Programes de Formació i Inserció

    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    20 de maig

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 25 de maig al 8 de juny

     Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

    del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

     Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

    17 de juny

     Sorteig per desempatar

    19 de juny

     Presentació de reclamacions

    del 18 al 25 de juny

     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    29 de juny

     Publicació oferta definitiva

    17 de juliol

     Publicació de les llistse d'admesos

    17 de juliol


     Matriculació 

    del 1 al 10 de setembre

     

         QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


    La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


    Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

    La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

    ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

    Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

    d'accés que estableix la normativa

    Accés directe als CFGM:


     Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

     Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

     Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

     Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

     Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

     Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

     Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

    IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


    NOVETATS 2020!

    Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

    La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

    - Sol·licitud electrònica:

    No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

    - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

    S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

    Enllaços amb la informació

    - Preinscripció Grau Mitjà

    -Preinscripció Grau Superior:

     Títol de graduat en educació secundària obligatòria,


    Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

    Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

    Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

    Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

    Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

    Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

   IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


   NOVETATS 2020!

   Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

   La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

   - Sol·licitud electrònica:

   No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

   - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

   S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

   Enllaços amb la informació

   - Preinscripció Grau Mitjà

   -Preinscripció Grau Superior:

    Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

  • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

    

   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   29 de maig

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 2 al 8 de juny

    Presentació de documentació

   fins al 9 de juny

    Publicació de llistes amb el barem provisional       

   9 de juliol

    Presentació de reclamacions

   del 10 al 14 de juliol

    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   15 de juliol

    Sorteig del número per al desempat

   15 de juny a les 11:00h

    Publicació de llistes ordenades definitives

   20 de juliol

    Publicar oferta definitiva

   28 de juliol

    Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

   30 de juliol

    Matriculació 

   del 1 al 7de setembre


    Cicles formatius de formació professional de grau superior


   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   5 de juny

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 10 al 17 de juny

    Presentació de documentació

   fins el 18 de juny

    Publicació de llistes amb el barem provisional       

   13 de juliol

   Presentació de reclamacions

   del 14 al 16 de juliol


    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   20 de juliol

    Sorteig del número per al desempat

    20 de juliol a les 11:00h

    Publicació de llistes ordenades definitives

   23 de juliol

    Publicar oferta definitiva

   28 de juliol

    Publicació de les llistes d'admesos

   30 de juliol

    Matriculació 

   del 1 al 7 de setembre


   Programes de Formació i Inserció

   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   20 de maig

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 25 de maig al 8 de juny

    Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

   del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

    Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

   17 de juny

    Sorteig per desempatar

   19 de juny

    Presentació de reclamacions

   del 18 al 25 de juny

    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   29 de juny

    Publicació oferta definitiva

   17 de juliol

    Publicació de les llistse d'admesos

   17 de juliol


    Matriculació 

   del 1 al 10 de setembre

    

       QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


   La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


   Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

   La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

   ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

   Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

   d'accés que estableix la normativa

   Accés directe als CFGM:

   • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

     

    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    29 de maig

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 2 al 8 de juny

     Presentació de documentació

    fins al 9 de juny

     Publicació de llistes amb el barem provisional       

    9 de juliol

     Presentació de reclamacions

    del 10 al 14 de juliol

     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    15 de juliol

     Sorteig del número per al desempat

    15 de juny a les 11:00h

     Publicació de llistes ordenades definitives

    20 de juliol

     Publicar oferta definitiva

    28 de juliol

     Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

    30 de juliol

     Matriculació 

    del 1 al 7de setembre


     Cicles formatius de formació professional de grau superior


    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    5 de juny

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 10 al 17 de juny

     Presentació de documentació

    fins el 18 de juny

     Publicació de llistes amb el barem provisional       

    13 de juliol

    Presentació de reclamacions

    del 14 al 16 de juliol


     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    20 de juliol

     Sorteig del número per al desempat

     20 de juliol a les 11:00h

     Publicació de llistes ordenades definitives

    23 de juliol

     Publicar oferta definitiva

    28 de juliol

     Publicació de les llistes d'admesos

    30 de juliol

     Matriculació 

    del 1 al 7 de setembre


    Programes de Formació i Inserció

    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    20 de maig

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 25 de maig al 8 de juny

     Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

    del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

     Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

    17 de juny

     Sorteig per desempatar

    19 de juny

     Presentació de reclamacions

    del 18 al 25 de juny

     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    29 de juny

     Publicació oferta definitiva

    17 de juliol

     Publicació de les llistse d'admesos

    17 de juliol


     Matriculació 

    del 1 al 10 de setembre

     

         QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


    La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


    Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

    La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

    ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

    Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

    d'accés que estableix la normativa

    Accés directe als CFGM:


     Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

     Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

     Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

     Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

     Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

     Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

     Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

    IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


    NOVETATS 2020!

    Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

    La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

    - Sol·licitud electrònica:

    No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

    - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

    S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

    Enllaços amb la informació

    - Preinscripció Grau Mitjà

    -Preinscripció Grau Superior:

     Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

   • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

     

    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    29 de maig

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 2 al 8 de juny

     Presentació de documentació

    fins al 9 de juny

     Publicació de llistes amb el barem provisional       

    9 de juliol

     Presentació de reclamacions

    del 10 al 14 de juliol

     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    15 de juliol

     Sorteig del número per al desempat

    15 de juny a les 11:00h

     Publicació de llistes ordenades definitives

    20 de juliol

     Publicar oferta definitiva

    28 de juliol

     Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

    30 de juliol

     Matriculació 

    del 1 al 7de setembre


     Cicles formatius de formació professional de grau superior


    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    5 de juny

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 10 al 17 de juny

     Presentació de documentació

    fins el 18 de juny

     Publicació de llistes amb el barem provisional       

    13 de juliol

    Presentació de reclamacions

    del 14 al 16 de juliol


     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    20 de juliol

     Sorteig del número per al desempat

     20 de juliol a les 11:00h

     Publicació de llistes ordenades definitives

    23 de juliol

     Publicar oferta definitiva

    28 de juliol

     Publicació de les llistes d'admesos

    30 de juliol

     Matriculació 

    del 1 al 7 de setembre


    Programes de Formació i Inserció

    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    20 de maig

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 25 de maig al 8 de juny

     Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

    del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

     Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

    17 de juny

     Sorteig per desempatar

    19 de juny

     Presentació de reclamacions

    del 18 al 25 de juny

     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    29 de juny

     Publicació oferta definitiva

    17 de juliol

     Publicació de les llistse d'admesos

    17 de juliol


     Matriculació 

    del 1 al 10 de setembre

     

         QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


    La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


    Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

    La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

    ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

    Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

    d'accés que estableix la normativa

    Accés directe als CFGM:

    • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

      

     Fases

     Dates

     Difusió de l'oferta

     29 de maig

      Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

     del 2 al 8 de juny

      Presentació de documentació

     fins al 9 de juny

      Publicació de llistes amb el barem provisional       

     9 de juliol

      Presentació de reclamacions

     del 10 al 14 de juliol

      Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

     15 de juliol

      Sorteig del número per al desempat

     15 de juny a les 11:00h

      Publicació de llistes ordenades definitives

     20 de juliol

      Publicar oferta definitiva

     28 de juliol

      Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

     30 de juliol

      Matriculació 

     del 1 al 7de setembre


      Cicles formatius de formació professional de grau superior


     Fases

     Dates

     Difusió de l'oferta

     5 de juny

      Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

     del 10 al 17 de juny

      Presentació de documentació

     fins el 18 de juny

      Publicació de llistes amb el barem provisional       

     13 de juliol

     Presentació de reclamacions

     del 14 al 16 de juliol


      Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

     20 de juliol

      Sorteig del número per al desempat

      20 de juliol a les 11:00h

      Publicació de llistes ordenades definitives

     23 de juliol

      Publicar oferta definitiva

     28 de juliol

      Publicació de les llistes d'admesos

     30 de juliol

      Matriculació 

     del 1 al 7 de setembre


     Programes de Formació i Inserció

     Fases

     Dates

     Difusió de l'oferta

     20 de maig

      Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

     del 25 de maig al 8 de juny

      Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

     del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

      Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

     17 de juny

      Sorteig per desempatar

     19 de juny

      Presentació de reclamacions

     del 18 al 25 de juny

      Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

     29 de juny

      Publicació oferta definitiva

     17 de juliol

      Publicació de les llistse d'admesos

     17 de juliol


      Matriculació 

     del 1 al 10 de setembre

      

           QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


     La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


     Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

     La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

     ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

     Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

     d'accés que estableix la normativa

     Accés directe als CFGM:


      Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

      Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

      Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

      Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

      Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

      Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

      Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

     IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


     NOVETATS 2020!

     Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

     La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

     - Sol·licitud electrònica:

     No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

     - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

     S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

     Enllaços amb la informació

     - Preinscripció Grau Mitjà

     -Preinscripció Grau Superior:

      Títol de graduat en educació secundària obligatòria,


     Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

     Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

     Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

     Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

     Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

     Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

    IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


    NOVETATS 2020!

    Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

    La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

    - Sol·licitud electrònica:

    No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

    - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

    S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

    Enllaços amb la informació

    - Preinscripció Grau Mitjà

    -Preinscripció Grau Superior:

     Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,


    Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

    Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

    Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

    Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

    Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

   IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


   NOVETATS 2020!

   Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

   La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

   - Sol·licitud electrònica:

   No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

   - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

   S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

   Enllaços amb la informació

   - Preinscripció Grau Mitjà

   -Preinscripció Grau Superior:

    Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)


   Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

   Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

   Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

   Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

  IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


  NOVETATS 2020!

  Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

  La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

  - Sol·licitud electrònica:

  No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

  - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

  S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

  Enllaços amb la informació

  - Preinscripció Grau Mitjà

  -Preinscripció Grau Superior:

   Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

 • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

   

  Fases

  Dates

  Difusió de l'oferta

  29 de maig

   Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

  del 2 al 8 de juny

   Presentació de documentació

  fins al 9 de juny

   Publicació de llistes amb el barem provisional       

  9 de juliol

   Presentació de reclamacions

  del 10 al 14 de juliol

   Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

  15 de juliol

   Sorteig del número per al desempat

  15 de juny a les 11:00h

   Publicació de llistes ordenades definitives

  20 de juliol

   Publicar oferta definitiva

  28 de juliol

   Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

  30 de juliol

   Matriculació 

  del 1 al 7de setembre


   Cicles formatius de formació professional de grau superior


  Fases

  Dates

  Difusió de l'oferta

  5 de juny

   Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

  del 10 al 17 de juny

   Presentació de documentació

  fins el 18 de juny

   Publicació de llistes amb el barem provisional       

  13 de juliol

  Presentació de reclamacions

  del 14 al 16 de juliol


   Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

  20 de juliol

   Sorteig del número per al desempat

   20 de juliol a les 11:00h

   Publicació de llistes ordenades definitives

  23 de juliol

   Publicar oferta definitiva

  28 de juliol

   Publicació de les llistes d'admesos

  30 de juliol

   Matriculació 

  del 1 al 7 de setembre


  Programes de Formació i Inserció

  Fases

  Dates

  Difusió de l'oferta

  20 de maig

   Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

  del 25 de maig al 8 de juny

   Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

  del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

   Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

  17 de juny

   Sorteig per desempatar

  19 de juny

   Presentació de reclamacions

  del 18 al 25 de juny

   Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

  29 de juny

   Publicació oferta definitiva

  17 de juliol

   Publicació de les llistse d'admesos

  17 de juliol


   Matriculació 

  del 1 al 10 de setembre

   

     QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


  La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


  Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

  La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

  ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

  d'accés que estableix la normativa

  Accés directe als CFGM:

  • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

    

   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   29 de maig

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 2 al 8 de juny

    Presentació de documentació

   fins al 9 de juny

    Publicació de llistes amb el barem provisional       

   9 de juliol

    Presentació de reclamacions

   del 10 al 14 de juliol

    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   15 de juliol

    Sorteig del número per al desempat

   15 de juny a les 11:00h

    Publicació de llistes ordenades definitives

   20 de juliol

    Publicar oferta definitiva

   28 de juliol

    Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

   30 de juliol

    Matriculació 

   del 1 al 7de setembre


    Cicles formatius de formació professional de grau superior


   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   5 de juny

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 10 al 17 de juny

    Presentació de documentació

   fins el 18 de juny

    Publicació de llistes amb el barem provisional       

   13 de juliol

   Presentació de reclamacions

   del 14 al 16 de juliol


    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   20 de juliol

    Sorteig del número per al desempat

    20 de juliol a les 11:00h

    Publicació de llistes ordenades definitives

   23 de juliol

    Publicar oferta definitiva

   28 de juliol

    Publicació de les llistes d'admesos

   30 de juliol

    Matriculació 

   del 1 al 7 de setembre


   Programes de Formació i Inserció

   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   20 de maig

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 25 de maig al 8 de juny

    Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

   del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

    Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

   17 de juny

    Sorteig per desempatar

   19 de juny

    Presentació de reclamacions

   del 18 al 25 de juny

    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   29 de juny

    Publicació oferta definitiva

   17 de juliol

    Publicació de les llistse d'admesos

   17 de juliol


    Matriculació 

   del 1 al 10 de setembre

    

       QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


   La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


   Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

   La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

   ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

   Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

   d'accés que estableix la normativa

   Accés directe als CFGM:


    Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

    Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

    Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

    Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

    Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

    Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

    Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

   IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


   NOVETATS 2020!

   Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

   La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

   - Sol·licitud electrònica:

   No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

   - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

   S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

   Enllaços amb la informació

   - Preinscripció Grau Mitjà

   -Preinscripció Grau Superior:

    Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

  • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

    

   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   29 de maig

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 2 al 8 de juny

    Presentació de documentació

   fins al 9 de juny

    Publicació de llistes amb el barem provisional       

   9 de juliol

    Presentació de reclamacions

   del 10 al 14 de juliol

    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   15 de juliol

    Sorteig del número per al desempat

   15 de juny a les 11:00h

    Publicació de llistes ordenades definitives

   20 de juliol

    Publicar oferta definitiva

   28 de juliol

    Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

   30 de juliol

    Matriculació 

   del 1 al 7de setembre


    Cicles formatius de formació professional de grau superior


   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   5 de juny

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 10 al 17 de juny

    Presentació de documentació

   fins el 18 de juny

    Publicació de llistes amb el barem provisional       

   13 de juliol

   Presentació de reclamacions

   del 14 al 16 de juliol


    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   20 de juliol

    Sorteig del número per al desempat

    20 de juliol a les 11:00h

    Publicació de llistes ordenades definitives

   23 de juliol

    Publicar oferta definitiva

   28 de juliol

    Publicació de les llistes d'admesos

   30 de juliol

    Matriculació 

   del 1 al 7 de setembre


   Programes de Formació i Inserció

   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   20 de maig

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 25 de maig al 8 de juny

    Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

   del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

    Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

   17 de juny

    Sorteig per desempatar

   19 de juny

    Presentació de reclamacions

   del 18 al 25 de juny

    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   29 de juny

    Publicació oferta definitiva

   17 de juliol

    Publicació de les llistse d'admesos

   17 de juliol


    Matriculació 

   del 1 al 10 de setembre

    

       QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


   La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


   Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

   La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

   ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

   Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

   d'accés que estableix la normativa

   Accés directe als CFGM:

   • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

     

    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    29 de maig

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 2 al 8 de juny

     Presentació de documentació

    fins al 9 de juny

     Publicació de llistes amb el barem provisional       

    9 de juliol

     Presentació de reclamacions

    del 10 al 14 de juliol

     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    15 de juliol

     Sorteig del número per al desempat

    15 de juny a les 11:00h

     Publicació de llistes ordenades definitives

    20 de juliol

     Publicar oferta definitiva

    28 de juliol

     Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

    30 de juliol

     Matriculació 

    del 1 al 7de setembre


     Cicles formatius de formació professional de grau superior


    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    5 de juny

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 10 al 17 de juny

     Presentació de documentació

    fins el 18 de juny

     Publicació de llistes amb el barem provisional       

    13 de juliol

    Presentació de reclamacions

    del 14 al 16 de juliol


     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    20 de juliol

     Sorteig del número per al desempat

     20 de juliol a les 11:00h

     Publicació de llistes ordenades definitives

    23 de juliol

     Publicar oferta definitiva

    28 de juliol

     Publicació de les llistes d'admesos

    30 de juliol

     Matriculació 

    del 1 al 7 de setembre


    Programes de Formació i Inserció

    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    20 de maig

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 25 de maig al 8 de juny

     Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

    del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

     Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

    17 de juny

     Sorteig per desempatar

    19 de juny

     Presentació de reclamacions

    del 18 al 25 de juny

     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    29 de juny

     Publicació oferta definitiva

    17 de juliol

     Publicació de les llistse d'admesos

    17 de juliol


     Matriculació 

    del 1 al 10 de setembre

     

         QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


    La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


    Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

    La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

    ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

    Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

    d'accés que estableix la normativa

    Accés directe als CFGM:


     Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

     Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

     Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

     Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

     Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

     Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

     Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

    IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


    NOVETATS 2020!

    Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

    La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

    - Sol·licitud electrònica:

    No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

    - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

    S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

    Enllaços amb la informació

    - Preinscripció Grau Mitjà

    -Preinscripció Grau Superior:

     Títol de graduat en educació secundària obligatòria,


    Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

    Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

    Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

    Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

    Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

    Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

   IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


   NOVETATS 2020!

   Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

   La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

   - Sol·licitud electrònica:

   No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

   - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

   S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

   Enllaços amb la informació

   - Preinscripció Grau Mitjà

   -Preinscripció Grau Superior:

    Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

  • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

    

   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   29 de maig

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 2 al 8 de juny

    Presentació de documentació

   fins al 9 de juny

    Publicació de llistes amb el barem provisional       

   9 de juliol

    Presentació de reclamacions

   del 10 al 14 de juliol

    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   15 de juliol

    Sorteig del número per al desempat

   15 de juny a les 11:00h

    Publicació de llistes ordenades definitives

   20 de juliol

    Publicar oferta definitiva

   28 de juliol

    Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

   30 de juliol

    Matriculació 

   del 1 al 7de setembre


    Cicles formatius de formació professional de grau superior


   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   5 de juny

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 10 al 17 de juny

    Presentació de documentació

   fins el 18 de juny

    Publicació de llistes amb el barem provisional       

   13 de juliol

   Presentació de reclamacions

   del 14 al 16 de juliol


    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   20 de juliol

    Sorteig del número per al desempat

    20 de juliol a les 11:00h

    Publicació de llistes ordenades definitives

   23 de juliol

    Publicar oferta definitiva

   28 de juliol

    Publicació de les llistes d'admesos

   30 de juliol

    Matriculació 

   del 1 al 7 de setembre


   Programes de Formació i Inserció

   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   20 de maig

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 25 de maig al 8 de juny

    Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

   del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

    Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

   17 de juny

    Sorteig per desempatar

   19 de juny

    Presentació de reclamacions

   del 18 al 25 de juny

    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   29 de juny

    Publicació oferta definitiva

   17 de juliol

    Publicació de les llistse d'admesos

   17 de juliol


    Matriculació 

   del 1 al 10 de setembre

    

       QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


   La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


   Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

   La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

   ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

   Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

   d'accés que estableix la normativa

   Accés directe als CFGM:

   • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

     

    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    29 de maig

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 2 al 8 de juny

     Presentació de documentació

    fins al 9 de juny

     Publicació de llistes amb el barem provisional       

    9 de juliol

     Presentació de reclamacions

    del 10 al 14 de juliol

     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    15 de juliol

     Sorteig del número per al desempat

    15 de juny a les 11:00h

     Publicació de llistes ordenades definitives

    20 de juliol

     Publicar oferta definitiva

    28 de juliol

     Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

    30 de juliol

     Matriculació 

    del 1 al 7de setembre


     Cicles formatius de formació professional de grau superior


    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    5 de juny

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 10 al 17 de juny

     Presentació de documentació

    fins el 18 de juny

     Publicació de llistes amb el barem provisional       

    13 de juliol

    Presentació de reclamacions

    del 14 al 16 de juliol


     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    20 de juliol

     Sorteig del número per al desempat

     20 de juliol a les 11:00h

     Publicació de llistes ordenades definitives

    23 de juliol

     Publicar oferta definitiva

    28 de juliol

     Publicació de les llistes d'admesos

    30 de juliol

     Matriculació 

    del 1 al 7 de setembre


    Programes de Formació i Inserció

    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    20 de maig

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 25 de maig al 8 de juny

     Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

    del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

     Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

    17 de juny

     Sorteig per desempatar

    19 de juny

     Presentació de reclamacions

    del 18 al 25 de juny

     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    29 de juny

     Publicació oferta definitiva

    17 de juliol

     Publicació de les llistse d'admesos

    17 de juliol


     Matriculació 

    del 1 al 10 de setembre

     

         QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


    La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


    Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

    La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

    ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

    Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

    d'accés que estableix la normativa

    Accés directe als CFGM:


     Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

     Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

     Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

     Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

     Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

     Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

     Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

    IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


    NOVETATS 2020!

    Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

    La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

    - Sol·licitud electrònica:

    No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

    - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

    S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

    Enllaços amb la informació

    - Preinscripció Grau Mitjà

    -Preinscripció Grau Superior:

     Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

   • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

     

    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    29 de maig

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 2 al 8 de juny

     Presentació de documentació

    fins al 9 de juny

     Publicació de llistes amb el barem provisional       

    9 de juliol

     Presentació de reclamacions

    del 10 al 14 de juliol

     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    15 de juliol

     Sorteig del número per al desempat

    15 de juny a les 11:00h

     Publicació de llistes ordenades definitives

    20 de juliol

     Publicar oferta definitiva

    28 de juliol

     Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

    30 de juliol

     Matriculació 

    del 1 al 7de setembre


     Cicles formatius de formació professional de grau superior


    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    5 de juny

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 10 al 17 de juny

     Presentació de documentació

    fins el 18 de juny

     Publicació de llistes amb el barem provisional       

    13 de juliol

    Presentació de reclamacions

    del 14 al 16 de juliol


     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    20 de juliol

     Sorteig del número per al desempat

     20 de juliol a les 11:00h

     Publicació de llistes ordenades definitives

    23 de juliol

     Publicar oferta definitiva

    28 de juliol

     Publicació de les llistes d'admesos

    30 de juliol

     Matriculació 

    del 1 al 7 de setembre


    Programes de Formació i Inserció

    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    20 de maig

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 25 de maig al 8 de juny

     Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

    del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

     Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

    17 de juny

     Sorteig per desempatar

    19 de juny

     Presentació de reclamacions

    del 18 al 25 de juny

     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    29 de juny

     Publicació oferta definitiva

    17 de juliol

     Publicació de les llistse d'admesos

    17 de juliol


     Matriculació 

    del 1 al 10 de setembre

     

         QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


    La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


    Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

    La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

    ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

    Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

    d'accés que estableix la normativa

    Accés directe als CFGM:

    • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

      

     Fases

     Dates

     Difusió de l'oferta

     29 de maig

      Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

     del 2 al 8 de juny

      Presentació de documentació

     fins al 9 de juny

      Publicació de llistes amb el barem provisional       

     9 de juliol

      Presentació de reclamacions

     del 10 al 14 de juliol

      Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

     15 de juliol

      Sorteig del número per al desempat

     15 de juny a les 11:00h

      Publicació de llistes ordenades definitives

     20 de juliol

      Publicar oferta definitiva

     28 de juliol

      Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

     30 de juliol

      Matriculació 

     del 1 al 7de setembre


      Cicles formatius de formació professional de grau superior


     Fases

     Dates

     Difusió de l'oferta

     5 de juny

      Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

     del 10 al 17 de juny

      Presentació de documentació

     fins el 18 de juny

      Publicació de llistes amb el barem provisional       

     13 de juliol

     Presentació de reclamacions

     del 14 al 16 de juliol


      Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

     20 de juliol

      Sorteig del número per al desempat

      20 de juliol a les 11:00h

      Publicació de llistes ordenades definitives

     23 de juliol

      Publicar oferta definitiva

     28 de juliol

      Publicació de les llistes d'admesos

     30 de juliol

      Matriculació 

     del 1 al 7 de setembre


     Programes de Formació i Inserció

     Fases

     Dates

     Difusió de l'oferta

     20 de maig

      Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

     del 25 de maig al 8 de juny

      Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

     del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

      Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

     17 de juny

      Sorteig per desempatar

     19 de juny

      Presentació de reclamacions

     del 18 al 25 de juny

      Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

     29 de juny

      Publicació oferta definitiva

     17 de juliol

      Publicació de les llistse d'admesos

     17 de juliol


      Matriculació 

     del 1 al 10 de setembre

      

           QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


     La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


     Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

     La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

     ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

     Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

     d'accés que estableix la normativa

     Accés directe als CFGM:


      Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

      Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

      Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

      Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

      Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

      Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

      Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

     IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


     NOVETATS 2020!

     Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

     La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

     - Sol·licitud electrònica:

     No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

     - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

     S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

     Enllaços amb la informació

     - Preinscripció Grau Mitjà

     -Preinscripció Grau Superior:

      Títol de graduat en educació secundària obligatòria,


     Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

     Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

     Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

     Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

     Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

     Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

    IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


    NOVETATS 2020!

    Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

    La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

    - Sol·licitud electrònica:

    No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

    - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

    S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

    Enllaços amb la informació

    - Preinscripció Grau Mitjà

    -Preinscripció Grau Superior:

     Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,


    Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

    Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

    Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

    Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

    Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

   IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


   NOVETATS 2020!

   Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

   La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

   - Sol·licitud electrònica:

   No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

   - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

   S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

   Enllaços amb la informació

   - Preinscripció Grau Mitjà

   -Preinscripció Grau Superior:

    Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

  • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

    

   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   29 de maig

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 2 al 8 de juny

    Presentació de documentació

   fins al 9 de juny

    Publicació de llistes amb el barem provisional       

   9 de juliol

    Presentació de reclamacions

   del 10 al 14 de juliol

    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   15 de juliol

    Sorteig del número per al desempat

   15 de juny a les 11:00h

    Publicació de llistes ordenades definitives

   20 de juliol

    Publicar oferta definitiva

   28 de juliol

    Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

   30 de juliol

    Matriculació 

   del 1 al 7de setembre


    Cicles formatius de formació professional de grau superior


   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   5 de juny

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 10 al 17 de juny

    Presentació de documentació

   fins el 18 de juny

    Publicació de llistes amb el barem provisional       

   13 de juliol

   Presentació de reclamacions

   del 14 al 16 de juliol


    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   20 de juliol

    Sorteig del número per al desempat

    20 de juliol a les 11:00h

    Publicació de llistes ordenades definitives

   23 de juliol

    Publicar oferta definitiva

   28 de juliol

    Publicació de les llistes d'admesos

   30 de juliol

    Matriculació 

   del 1 al 7 de setembre


   Programes de Formació i Inserció

   Fases

   Dates

   Difusió de l'oferta

   20 de maig

    Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

   del 25 de maig al 8 de juny

    Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

   del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

    Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

   17 de juny

    Sorteig per desempatar

   19 de juny

    Presentació de reclamacions

   del 18 al 25 de juny

    Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

   29 de juny

    Publicació oferta definitiva

   17 de juliol

    Publicació de les llistse d'admesos

   17 de juliol


    Matriculació 

   del 1 al 10 de setembre

    

       QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


   La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


   Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

   La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

   ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

   Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

   d'accés que estableix la normativa

   Accés directe als CFGM:

   • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

     

    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    29 de maig

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 2 al 8 de juny

     Presentació de documentació

    fins al 9 de juny

     Publicació de llistes amb el barem provisional       

    9 de juliol

     Presentació de reclamacions

    del 10 al 14 de juliol

     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    15 de juliol

     Sorteig del número per al desempat

    15 de juny a les 11:00h

     Publicació de llistes ordenades definitives

    20 de juliol

     Publicar oferta definitiva

    28 de juliol

     Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

    30 de juliol

     Matriculació 

    del 1 al 7de setembre


     Cicles formatius de formació professional de grau superior


    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    5 de juny

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 10 al 17 de juny

     Presentació de documentació

    fins el 18 de juny

     Publicació de llistes amb el barem provisional       

    13 de juliol

    Presentació de reclamacions

    del 14 al 16 de juliol


     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    20 de juliol

     Sorteig del número per al desempat

     20 de juliol a les 11:00h

     Publicació de llistes ordenades definitives

    23 de juliol

     Publicar oferta definitiva

    28 de juliol

     Publicació de les llistes d'admesos

    30 de juliol

     Matriculació 

    del 1 al 7 de setembre


    Programes de Formació i Inserció

    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    20 de maig

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 25 de maig al 8 de juny

     Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

    del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

     Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

    17 de juny

     Sorteig per desempatar

    19 de juny

     Presentació de reclamacions

    del 18 al 25 de juny

     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    29 de juny

     Publicació oferta definitiva

    17 de juliol

     Publicació de les llistse d'admesos

    17 de juliol


     Matriculació 

    del 1 al 10 de setembre

     

         QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


    La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


    Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

    La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

    ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

    Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

    d'accés que estableix la normativa

    Accés directe als CFGM:


     Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

     Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

     Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

     Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

     Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

     Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

     Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

    IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


    NOVETATS 2020!

    Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

    La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

    - Sol·licitud electrònica:

    No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

    - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

    S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

    Enllaços amb la informació

    - Preinscripció Grau Mitjà

    -Preinscripció Grau Superior:

     Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

   • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

     

    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    29 de maig

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 2 al 8 de juny

     Presentació de documentació

    fins al 9 de juny

     Publicació de llistes amb el barem provisional       

    9 de juliol

     Presentació de reclamacions

    del 10 al 14 de juliol

     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    15 de juliol

     Sorteig del número per al desempat

    15 de juny a les 11:00h

     Publicació de llistes ordenades definitives

    20 de juliol

     Publicar oferta definitiva

    28 de juliol

     Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

    30 de juliol

     Matriculació 

    del 1 al 7de setembre


     Cicles formatius de formació professional de grau superior


    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    5 de juny

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 10 al 17 de juny

     Presentació de documentació

    fins el 18 de juny

     Publicació de llistes amb el barem provisional       

    13 de juliol

    Presentació de reclamacions

    del 14 al 16 de juliol


     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    20 de juliol

     Sorteig del número per al desempat

     20 de juliol a les 11:00h

     Publicació de llistes ordenades definitives

    23 de juliol

     Publicar oferta definitiva

    28 de juliol

     Publicació de les llistes d'admesos

    30 de juliol

     Matriculació 

    del 1 al 7 de setembre


    Programes de Formació i Inserció

    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    20 de maig

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 25 de maig al 8 de juny

     Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

    del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

     Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

    17 de juny

     Sorteig per desempatar

    19 de juny

     Presentació de reclamacions

    del 18 al 25 de juny

     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    29 de juny

     Publicació oferta definitiva

    17 de juliol

     Publicació de les llistse d'admesos

    17 de juliol


     Matriculació 

    del 1 al 10 de setembre

     

         QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


    La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


    Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

    La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

    ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

    Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

    d'accés que estableix la normativa

    Accés directe als CFGM:

    • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

      

     Fases

     Dates

     Difusió de l'oferta

     29 de maig

      Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

     del 2 al 8 de juny

      Presentació de documentació

     fins al 9 de juny

      Publicació de llistes amb el barem provisional       

     9 de juliol

      Presentació de reclamacions

     del 10 al 14 de juliol

      Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

     15 de juliol

      Sorteig del número per al desempat

     15 de juny a les 11:00h

      Publicació de llistes ordenades definitives

     20 de juliol

      Publicar oferta definitiva

     28 de juliol

      Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

     30 de juliol

      Matriculació 

     del 1 al 7de setembre


      Cicles formatius de formació professional de grau superior


     Fases

     Dates

     Difusió de l'oferta

     5 de juny

      Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

     del 10 al 17 de juny

      Presentació de documentació

     fins el 18 de juny

      Publicació de llistes amb el barem provisional       

     13 de juliol

     Presentació de reclamacions

     del 14 al 16 de juliol


      Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

     20 de juliol

      Sorteig del número per al desempat

      20 de juliol a les 11:00h

      Publicació de llistes ordenades definitives

     23 de juliol

      Publicar oferta definitiva

     28 de juliol

      Publicació de les llistes d'admesos

     30 de juliol

      Matriculació 

     del 1 al 7 de setembre


     Programes de Formació i Inserció

     Fases

     Dates

     Difusió de l'oferta

     20 de maig

      Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

     del 25 de maig al 8 de juny

      Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

     del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

      Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

     17 de juny

      Sorteig per desempatar

     19 de juny

      Presentació de reclamacions

     del 18 al 25 de juny

      Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

     29 de juny

      Publicació oferta definitiva

     17 de juliol

      Publicació de les llistse d'admesos

     17 de juliol


      Matriculació 

     del 1 al 10 de setembre

      

           QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


     La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


     Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

     La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

     ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

     Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

     d'accés que estableix la normativa

     Accés directe als CFGM:


      Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

      Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

      Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

      Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

      Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

      Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

      Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

     IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


     NOVETATS 2020!

     Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

     La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

     - Sol·licitud electrònica:

     No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

     - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

     S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

     Enllaços amb la informació

     - Preinscripció Grau Mitjà

     -Preinscripció Grau Superior:

      Títol de graduat en educació secundària obligatòria,


     Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

     Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

     Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

     Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

     Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

     Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

    IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


    NOVETATS 2020!

    Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

    La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

    - Sol·licitud electrònica:

    No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

    - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

    S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

    Enllaços amb la informació

    - Preinscripció Grau Mitjà

    -Preinscripció Grau Superior:

     Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

   • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

     

    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    29 de maig

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 2 al 8 de juny

     Presentació de documentació

    fins al 9 de juny

     Publicació de llistes amb el barem provisional       

    9 de juliol

     Presentació de reclamacions

    del 10 al 14 de juliol

     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    15 de juliol

     Sorteig del número per al desempat

    15 de juny a les 11:00h

     Publicació de llistes ordenades definitives

    20 de juliol

     Publicar oferta definitiva

    28 de juliol

     Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

    30 de juliol

     Matriculació 

    del 1 al 7de setembre


     Cicles formatius de formació professional de grau superior


    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    5 de juny

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 10 al 17 de juny

     Presentació de documentació

    fins el 18 de juny

     Publicació de llistes amb el barem provisional       

    13 de juliol

    Presentació de reclamacions

    del 14 al 16 de juliol


     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    20 de juliol

     Sorteig del número per al desempat

     20 de juliol a les 11:00h

     Publicació de llistes ordenades definitives

    23 de juliol

     Publicar oferta definitiva

    28 de juliol

     Publicació de les llistes d'admesos

    30 de juliol

     Matriculació 

    del 1 al 7 de setembre


    Programes de Formació i Inserció

    Fases

    Dates

    Difusió de l'oferta

    20 de maig

     Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

    del 25 de maig al 8 de juny

     Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

    del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

     Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

    17 de juny

     Sorteig per desempatar

    19 de juny

     Presentació de reclamacions

    del 18 al 25 de juny

     Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

    29 de juny

     Publicació oferta definitiva

    17 de juliol

     Publicació de les llistse d'admesos

    17 de juliol


     Matriculació 

    del 1 al 10 de setembre

     

         QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


    La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


    Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

    La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

    ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

    Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

    d'accés que estableix la normativa

    Accés directe als CFGM:

    • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

      

     Fases

     Dates

     Difusió de l'oferta

     29 de maig

      Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

     del 2 al 8 de juny

      Presentació de documentació

     fins al 9 de juny

      Publicació de llistes amb el barem provisional       

     9 de juliol

      Presentació de reclamacions

     del 10 al 14 de juliol

      Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

     15 de juliol

      Sorteig del número per al desempat

     15 de juny a les 11:00h

      Publicació de llistes ordenades definitives

     20 de juliol

      Publicar oferta definitiva

     28 de juliol

      Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

     30 de juliol

      Matriculació 

     del 1 al 7de setembre


      Cicles formatius de formació professional de grau superior


     Fases

     Dates

     Difusió de l'oferta

     5 de juny

      Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

     del 10 al 17 de juny

      Presentació de documentació

     fins el 18 de juny

      Publicació de llistes amb el barem provisional       

     13 de juliol

     Presentació de reclamacions

     del 14 al 16 de juliol


      Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

     20 de juliol

      Sorteig del número per al desempat

      20 de juliol a les 11:00h

      Publicació de llistes ordenades definitives

     23 de juliol

      Publicar oferta definitiva

     28 de juliol

      Publicació de les llistes d'admesos

     30 de juliol

      Matriculació 

     del 1 al 7 de setembre


     Programes de Formació i Inserció

     Fases

     Dates

     Difusió de l'oferta

     20 de maig

      Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

     del 25 de maig al 8 de juny

      Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

     del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

      Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

     17 de juny

      Sorteig per desempatar

     19 de juny

      Presentació de reclamacions

     del 18 al 25 de juny

      Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

     29 de juny

      Publicació oferta definitiva

     17 de juliol

      Publicació de les llistse d'admesos

     17 de juliol


      Matriculació 

     del 1 al 10 de setembre

      

           QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


     La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


     Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

     La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

     ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

     Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

     d'accés que estableix la normativa

     Accés directe als CFGM:


      Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

      Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

      Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

      Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

      Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

      Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

      Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

     IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


     NOVETATS 2020!

     Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

     La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

     - Sol·licitud electrònica:

     No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

     - Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

     S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

     Enllaços amb la informació

     - Preinscripció Grau Mitjà

     -Preinscripció Grau Superior:

      Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

    • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

      

     Fases

     Dates

     Difusió de l'oferta

     29 de maig

      Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

     del 2 al 8 de juny

      Presentació de documentació

     fins al 9 de juny

      Publicació de llistes amb el barem provisional       

     9 de juliol

      Presentació de reclamacions

     del 10 al 14 de juliol

      Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

     15 de juliol

      Sorteig del número per al desempat

     15 de juny a les 11:00h

      Publicació de llistes ordenades definitives

     20 de juliol

      Publicar oferta definitiva

     28 de juliol

      Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

     30 de juliol

      Matriculació 

     del 1 al 7de setembre


      Cicles formatius de formació professional de grau superior


     Fases

     Dates

     Difusió de l'oferta

     5 de juny

      Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

     del 10 al 17 de juny

      Presentació de documentació

     fins el 18 de juny

      Publicació de llistes amb el barem provisional       

     13 de juliol

     Presentació de reclamacions

     del 14 al 16 de juliol


      Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

     20 de juliol

      Sorteig del número per al desempat

      20 de juliol a les 11:00h

      Publicació de llistes ordenades definitives

     23 de juliol

      Publicar oferta definitiva

     28 de juliol

      Publicació de les llistes d'admesos

     30 de juliol

      Matriculació 

     del 1 al 7 de setembre


     Programes de Formació i Inserció

     Fases

     Dates

     Difusió de l'oferta

     20 de maig

      Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

     del 25 de maig al 8 de juny

      Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

     del 25 de maig al 12 de juny. Segons convocatòria del centre.

      Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

     17 de juny

      Sorteig per desempatar

     19 de juny

      Presentació de reclamacions

     del 18 al 25 de juny

      Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

     29 de juny

      Publicació oferta definitiva

     17 de juliol

      Publicació de les llistse d'admesos

     17 de juliol


      Matriculació 

     del 1 al 10 de setembre

      

           QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


     La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


     Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

     La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

     ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

     Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics

     d'accés que estableix la normativa

     Accés directe als CFGM:

     • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

       

      Fases

      Dates

      Difusió de l'oferta

      29 de maig

       Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

      del 2 al 8 de juny

       Presentació de documentació

      fins al 9 de juny

       Publicació de llistes amb el barem provisional       

      9 de juliol

       Presentació de reclamacions

      del 10 al 14 de juliol

       Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

      15 de juliol

       Sorteig del número per al desempat

      15 de juny a les 11:00h

       Publicació de llistes ordenades definitives

      20 de juliol

       Publicar oferta definitiva

      28 de juliol

       Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

      30 de juliol

       Matriculació 

      del 1 al 7de setembre


       Cicles formatius de formació professional de grau superior


      Fases

      Dates

      Difusió de l'oferta

      5 de juny

       Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

      del 10 al 17 de juny

       Presentació de documentació

      fins el 18 de juny

       Publicació de llistes amb el barem provisional       

      13 de juliol

      Presentació de reclamacions

      del 14 al 16 de juliol


       Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

      20 de juliol