Estudi de mercat

1. Estudi de mercat

L’anàlisi de l’entorn i l’estudi de mercat són aspectes molt importants en tot projecte empresarial. Es
tracta de detallar el mercat en el qual l’empresa mantindrà l’activitat principal, així com els clients
potencials i la competència. Una empresa ven productes i serveis i, per tant, necessita clients
disposats a comprar-los. És per això que l’estudi de mercat ens ha de permetre analitzar qui són
aquests clients; les necessitats, els desitjos, les demandes i les expectatives que poden tenir; com es
comporten a l’hora de comprar i de quina manera haurem de respondre a tot això.