Showing gallery: Agència catalana de consum. 1er AFI

El dia 16 de desembre els alumnes de 1r d’Administració i Finances van anar a l’Agència Catalana del Consum on ens vam explicar amb tres tallers pràctics els drets del consumidor i el que hem de fer per fer una reclamació.