Showing gallery: Sala de reunió i departaments.

Cadascun dels departaments compta amb un espai de treball i reunió completament informatitzats que permet al professorat desenvolupar les seves tasques en un espai reservat. Tanmateix a la planta baixa de l'Institut trobem la sala de reunions que s'utilitza per atendre a les visites.