FAMÍLIA D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

CENTRE DE REFERÈNCIA DE LA FAMÍLIA  D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

S'imparteixen els següents cicles:

PROJECTES DEL DEPARTAMENT D'ADMINSTRACIÓ I GESTIÓ

 • Gestio d'empresa simulada en el programa SEFED
 • Concurs de plans d'empresa FPEMPRÈN
 • Projectes que donin la possibilitat als alumnes de fer pràctiques a l'estranger i en altres CCAA
 • Aplicació de la metodologia ABP, aprenentatge basat en projectes, en alguns crèdits o mòduls.

ESPAIS

 • Implementació del TIC/TAC a l'aula
  • El centre disposa de connexió a Internet amb cable i wifi
  • Cada aula de classe estàndard disposa de PC i projector fix amb pantalla
  • Taller de simulació d'empreses
  • Espai virtual amb continguts i exercicis accesibles per Internet

ESTUDIS SEMIPRESENCIALS

Facilitem cursar crèdits dels nostres cicles formatius amb la modalitat de classes semipresencials, si l'alumne/a compleix els requisits exigits per la normativa reguladora del Departament d'Ensenyament.

COMPACTACIÓ

L'horari dels grups de segon dels cicles formatius d'administració i finances i de gestió administrativa són compactats, això suposa que els alumnes acaben les classes el segon trimestre, dedicant exclusivament el tercer trimestre a fer les pràctiques en les empreses.

SORTIDES

Els nostres alumnes fan sortides durant el curs per tal d'ampliar i complementar els coneixements obtinguts a classe.

Aquí teniu una petita mostra de les sortides fetes el curs 2013/2014:

ALTRES ACTIVITATS

 • Participació en la fira d'empreses simulades
 • Jornades d'emprenedoria.
Last modified: Friday, 4 July 2014, 11:07 AM