GS Administració i Finances

 

Titulació

Tècnic Superior en Administració i Finances

Durada del Cicle 

2000 Hores (2 cursos acadèmics)

Horari

Grup de Matí: 08.00 - 14.30 h

Grup de Tarda: 15:00 – 21:30 h

 

Torn de Tarda: CICLE FORMATIU DUALPLA D’ESTUDIS

1er CURS

 

Mòdul 1

Comunicació i atenció al client

 

Una de les claus per assolir l’èxit en el món empresarial, es mitjançant l’assoliment de les habilitats comunicatives. En aquest mòdul et donem les pautes per aconseguir-ho.

 

Mòdul 2

Gestió documentació jurídica i empresarial

 

Aprèn a interpretar la normativa que afecta a l'empresa i descobreix com l’aplicaràs en la seva gestió.

 

Mòdul 3

Procés integral de l'activitat comercial

 

Gestionaràs el procés administratiu de la compravenda empresarial de forma pràctica.

 

Mòdul 4

Recursos humans i responsabilitat corporativa

 

Coneixes concepte com capital humà? En aquest mòdul no només t’ensenyarem el seu significat, sinó que també aprendràs a administrar-lo amb responsabilitat.

 

Mòdul 5

Ofimàtica i procés de la informació

 

Actualment, les noves tecnologies t'obren la porta gran al món laboral, no et quedis enrere i descobreix tot el que aquests processos poden aportar-te en el teva carrera professional.

 

Mòdul 6

 Anglès

 

L'objectiu del mòdul d'anglès és que l'alumnat desenvolupi la competència comunicativa i lingüística en anglès per tal de poder afrontar situacions laborals en aquesta llengua.

 

Mòdul 12

Formació i Orientació Laboral

 

Coneixeràs el mercat laboral i desenvoluparàs competències com el treball en equip, l'autoanàlisi, la resolució de conflictes, l'esperit crític, la capacitat d'anàlis o la planificació professional.

 

PLA D’ESTUDIS

2n CURS

 

Mòdul 7

Gestió de recursos humans

 

Et facilitarem les eines per gestionar i entendre el món laboral.

 

Mòdul 8

Gestió financera

 

Et mouràs amb seguretat en el món de les finances.

 

Mòdul 9

Comptabilitat i fiscalitat

 

Seràs en un expert en confeccionar i interpretar els comptes de l'empresa i en la gestió dels impostos.

 

Mòdul 10

Gestió logística i comercial

 

Be logístic my friend, per aprendre a moure't i no perdre el tren.

 

Mòdul 11

Simulació empresarial

 

Gestionaràs tot el procés administratiu d'una empresa simulada.

 

Mòdul 13

Projecte d'administració i finances

 

Sempre has volgut crear la teva empresa?, aquest és el teu espai, t’ajudarem a crear la teva pròpia empresa i ha valorar la seva viabilitat.

 

Projectes d'Innovació

 

El cicle d'Administració i Finances participa en els següents projectes d'Innovació:

 

Resultat d'imatges de icon linkSEFED
Resultat d'imatges de icon linkJornades d'Emprenedoria i Tècniques
Resultat d'imatges de icon linkInnova FP
Resultat d'imatges de icon linkProjectes Interdisciplinars
Resultat d'imatges de icon linkXarxa d'Emprenedoria
Resultat d'imatges de icon linkFP EmpresaLast modified: Friday, 10 May 2019, 9:46 AM