Document 3: Dossier de la trajectòria professional

Servei d'AssessoramentServei de Reconeixement

  • Identificació de l’objectiu professional que desitja assolir.
  • Identificació de l’experiència laboral i la formació rebuda.
  • Relació de la formació susceptible de ser convalidada o tenir exempció
  • del cicle formatiu.
  • Estudi de l’experiència professional de què disposa la persona i de la formació no reconeixible del cicle formatiu.

 

Last modified: Friday, 8 November 2013, 5:52 PM