GM Comercialització de Productes Alimentaris

Titulació

Tècnic en Comercialització de Productes Alimentaris

Durada del Cicle 

2000 Hores (2 cursos acadèmics)

Horari

Grup de Mati-Tarda: De setembre a finals de març de 15.00 h - 21.30 h

                  (a EHTB)  De finals de març fins a finals de maig de 08.00 h a 14.30h


CICLE FORMATIU DUAL

PLA D’ESTUDIS

1er CURS

 

Mòdul 3

Gestió d’un petit establiment comercial

 

Si mai has pensat en obrir la teva pròpia botiga, en aquest mòdul aprendràs com has d’iniciar-te en el món de l’empresa i quins són els procediments administratius i financers que has de donar per poder obrir-la.

 

Mòdul 8

Anglès

 

L'objectiu del mòdul d'anglès és que l'alumnat desenvolupi la competència comunicativa i lingüística en anglès per tal de poder afrontar situacions laborals en aquesta llengua. És fonamental tenir un bon nivell d'anglès per poder treballar dins d'un sector com el comerç.

 

Mòdul 9

Aplicacions informàtiques pel comerç

 

Treballem les diferents eines informàtiques i ofimàtiques que actualment són requerides a una empresa, processadors de textos, fulls de càlculs, presentacions,... un ampli ventall de possibilitats per aconseguir un millor control del tractament de la informació de qualsevol establiment comercial.

 

Mòdul 10

Comerç electrònic

 

Els alumnes aprenen a crear i a gestionar una botiga virtual, aplicar un pla de màrqueting digital i les principals tècniques de comunicació empresarial en l’entorn digital.

 

Mòdul 11

Màrqueting en l’activitat comercial

 

Iniciar-se en el món del màrqueting, les seves característiques i la seva funció dins del món del comerç és el propòsit d'aquest mòdul. Coneixerem com s'ideen els nous productes, com es configuren els preus, com es decideix la distribució i quina és la promoció més idònia.

 

Mòdul 12

Formació i Orientació Laboral

 

Proporcionem coneixements i informació en Prevenció de Riscos Laborals, que habiliten als titulats per poder exercir com a tècnics en prevenció de nivell bàsic a qualsevol empresa. Facilitem recursos, potenciem i ajudem a descobrir habilitats per poder millorar la inserció laboral, i també  donem a conèixer els drets i deures bàsics que ha d’exercir tot treballador.

 

Mòdul 15

Seccions de productes alimentaris frescos

 

Ens iniciem en les diferents seccions de productes frescos que podem trobar a un establiment. Conèixer els productes i saber identificar les característiques de cadascun d’ells és l’objectiu d’aquest mòdul.

 

Mòdul 16

Manipulació d’aliments

 

Al finalitzar el curs l’alumne haurà adquirit els coneixements, habilitats i actituds necessàries per aplicar en el seu lloc de treball un correcte comportament i les tècniques adequades d’higiene i sanitat alimentària en manipulació d’aliments, per impedir la seva contaminació i prevenir possibles alteracions alimentàries.

 

Mòdul 17

Elaboració i preparació de productes frescos

 

L’objectiu d’aquest mòdul és aprendre tot el procés de preparació i venda del productes carnis, formatgeria i xarcuteria així com de verdura i fruita, a més de conèixer els procediments de l’elaboració i conservació del peix i iniciar-se en el món de la forneria i la pastisseria.

 

PLA D’ESTUDIS

2n CURS

 

Mòdul 1

Dinamització del punt de venda

 

Aquest mòdul conté la formació necessària per a l'estudi de l'organització i gestió de l'espai comercial, així com aparadorisme i accions promocionals en el punt de venda.

 

Mòdul 2

Gestió de compres

 

Aquest mòdul conté la formació necessària per a l'estudi de l'acompliment de les funcions d'aprovisionament de mercaderies en l'establiment comercial, gestió del procés de compres i satisfacció del client.

 

Mòdul 4

Processos de venda

 

Desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i serveis; gestionar un petit establiment comercial.

 

Mòdul 5

Serveis d’atenció comercial

 

Aquest mòdul conté la formació necessària per a la utilització de tècniques i desenvolupament d'activitats dins l'atenció comercial presencial, telefònica i escrita.

 

Mòdul 7

Venda tècnica

 

Elabora ofertes comercials de productes industrials i del sector primari, adaptant els arguments de venda als diferents tipus de clients (minoristes, majoristes i institucionals).

 

Mòdul 13

Síntesi d’activitats comercials

 

El projecte de síntesi consisteix en convertir una “idea amb negoci” i ha d’integrar en major o menor mesura coneixements i habilitats pròpies de qualsevol altre mòdul del cicle.


Projectes d'Innovació

 

El cicle d'Activitats Comercials participa en els següents projectes d'Innovació:

 

Resultat d'imatges de icon linkJornades d'Emprenedoria i Tècniques
Resultat d'imatges de icon linkInnova FP
Resultat d'imatges de icon linkXarxa d'Emprenedoria
Resultat d'imatges de icon linkProjectes Interdisciplinars
Resultat d'imatges de icon linkFP Empresa


Last modified: Friday, 10 May 2019, 10:18 AM