Beques Erasmus+ per a personal i professorat de CFGS

CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORS DE CFGS i/o ALTRE PERSONAL DEL CENTRE RELACIONAT AMB CFGS.


- Carta de motivació i projecte d'aplicació a l'aula: màxim de 3 punts

- Valoració de la idoneïtat de la formació per la comissió en funció de la possible repercussió a l'Institut: màxim de 2 punts.

- Nivell d'idioma: B1- 1 punt, B2- 2 punt, C1- 3 punt,

- La selecció estarà també condicionada a la capacitat organitzativa del centre


Data límit presentació sol·licitud: Dimarts 10 de Gener del 2017 a les 12h

Last modified: Thursday, 22 December 2016, 12:09 AM