INFORMACIÓ ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Tal com sabeu, els titulats tècnics de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova. La seva nota d’accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa indefinida.

 Tanmateix, per accedir a algun estudi de Grau, aquests estudiants poden considerar millorar la nota d’accés examinant-se de matèries de modalitat de batxillerat vinculades als estudis universitaris que desitgin cursar. Per això, voluntàriament, poden fer exàmens per apujar la nota d’admissió a la universitat.

 Les proves d’accés a la universitat, convocatòria de juny són el 13, 14 i 15 de juny.

 D’altra banda, aprofitem l’avinentesa per informar-vos que a partir de l’any 2017 la prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als graus d’educació infantil i primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català, consistirà en 2 exàmens:

  • Competència comunicativa i raonament crític
  • Competència logicomatemàtica

 

Aquesta prova substitueix la PAP que ha estat vigent des del curs 2014-2015.

 Per a la convocatòria ordinària, la prova tindrà lloc el 17 de juny de 2017.

 Més informació en aquest enllaç


Last modified: Thursday, 26 January 2017, 10:33 AM