Resolució Beca Erasmus+ per al personal docent.

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ DE BEQUES ERASMUS + PER AL PERSONAL

Després de rebre el total de candidatures presentades del personal del centre i d’analitzar tota la documentació i els projectes detingudament seguint els criteris publicats anteriorment i que sota aquestes línees s’indiquen, el professor que ha obtingut la beca Erasmus+ per al curs 2016-2017 ha estat en Luis Román (Professor del departament de Comerç). La beca li permetrà realitzar un job shadowing de 5 dies a Irlanda per tal d’aprofundir en els seus coneixements de la realitat empresarial en matèria de Màrqueting Digital. Coneixements que podrà compartir en el centre per tal de millorar la qualificació de l’alumnat i l’adequació del continguts impartits a la realitat de les exigències empresarials del mercat.

 

Criteris per a la selecció de professors de CFGS i/o altre personal del centre relacionat amb CFGS

- Carta de motivació i projecte d'aplicació a l'aula: màxim de 3 punts

- Nivell d'idioma: B1- 1punt, B2 - 2punts, C1 - 3 punts

- Valoració de la idoneïtat de la formació per la comissió en funció de la possible repercussió a l'Institut: màxim de 2 punts

La selecció estarà també condicionada a la capacitat organitzativa del centre

Last modified: Monday, 13 February 2017, 12:08 AM