Informació PAU 2018

Tal com sabeu, els titulats tècnics de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova. La seva nota d’accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa indefinida.

 

Tanmateix, per accedir a algun estudi de Grau, aquests estudiants poden considerar millorar la nota d’accés examinant-se de matèries de modalitat de batxillerat vinculades als estudis universitaris que desitgin cursar. Per això, voluntàriament, poden fer exàmens per apujar la nota d’admissió a la universitat.

 

Matrícula per a la PAU, convocatòria de juny, és del 16 al 31 de maig.

La prova d’accés a la universitat, convocatòria de juny són el 12, 13 i 14 de juny.

 

Us adjuntem el calendari de PAU 2018 peals alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior.

 

Així mateix, us adjuntem el model del certificat que us farem arribar i que ens haureu de retornar degudament signat a l’adreça coordinaciopau.sur@gencat.cat, a fi de validar els alumnes que podran accedir a la  fase específica de PAU.

 

D’altra banda, aprofitem l’avinentesa per informar-vos que la matrícula de la prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als graus d’educació infantil i primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català, és del 24 de maig al 6 de juny de 2018 i la prova tindrà lloc el 16 de juny de 2018.

 

Tota la informació general la trobareu al Canal Universitats

 

http://universitats.gencat.cat


Calendari

Model certificat 2018

Last modified: Wednesday, 2 May 2018, 8:28 PM