Projecte Apropar-nos al comerç del barri
Grups Implicats

 

CFGS de Gestió de Vendes i Espais Comercials

 

Objectius del projecte

 

Millorar el procés d'aprenentatge, apropant els estudis del cicle, a la realitat comercial de l'entorn i millorar la motivació de l'alumnat incentivant la seva iniciativa i posant en valor la seva feina.


D'altre banda també es vol obrir l'Institut Poblenou al barri col·laborant amb el petit comerç i participant en la seva modernització, tant en imatge com en comunicació.

 

Professorat implicat

 

Mercè Font, Alícia Navarro, Àlex Laballòs, Maite Benavides, Martí Franquesa i Luis Román.

 

Descripció del projecte

 

A l'hora de dur a terme aquest projecte, és el propi alumne el que es posa en contacte amb aquell comerç que prèviament ha valorat la seva aportació de millora i personalment en el propi local explica mitjançant un prospecte informatiu, el projecte, les activitats pràctiques que s’ofereixen i els objectius que es volen aconseguir.


A les visites a les empreses són acompanyats pels professors. Els comerços interessats envien un correu de confirmació al centre i els alumnes fan una segona visita on es concreten totes les activitats i necessitats a satisfer.


A partir d’aquest moment els equips d’ alumnes es posen a organitzar la feina, a pensar en el disseny, contingut, materials...... de l’aparador i/o pàgina web. El disseny del producte es presenta a la botiga i si aquest dona el vist-i-plau es comença la seva execució. Les activitats pràctiques que s’ofereixen son 3:


  • Realització de l’aparador de Nadal
  • Realització d’un estudi de mercat
  • Realització de la pagina web


Projecte 2016-2017

Projecte 2017-2018


Last modified: Friday, 4 October 2019, 1:20 PM