PREINSCRIPCIONS PFI 2020-2021

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ PFI
SOL·LICITUD de PREINSCRIPCIÓ


*Per obtenir tota la informació relativa a sol·licitud i preinscripció i matrícula consulteu http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/pfi/


CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A PFI

 • Període de presentació de sol · licitud de preinscripció: 25 de maig al 5 de juny
 • Matrícula: 1 al 10 de setembre

INSTRUCCIONS PEL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Sobre la presentació de la sol · licitud de preinscripció:

 1. La sol·licitud de preinscripció es farà a  http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/PFI/9404-PFI.pdf
 2.  Una vegada s’ha omplert la sol·licitud i descarregat el document PDF, heu d’enviar un email a pfipreinscripcio@iespoblenou.org
 3. En aquest correu, cal adjuntar la sol · licitud i la documentació oportuna, escanejada o fotografiada.
 4. El centre confirmarà la recepció de la sol·licitud mitjançant un email de resposta. En aquest correu es notificarà el número de sol · licitud i el dia i hora (aproximada) de quan es trucarà per realitzar l’entrevista de manera telefònica.

En els casos excepcionals en què no pugueu fer la presentació a distància, podeu sol·licitar cita prèvia per ser atesos de manera presencial al centre. Només s’atendrà a les persones que tinguin cita prèvia . 

Podeu sol·licitar cita prèvia clicant aquí o trucant al telèfon 638 682 638 (en horari de 9 a 14h).

L’horari d’atenció al públic per la preinscripció dels Programes de Formació i Inserció serà de 9h a 13h des del 2 de juny fins al 5 de juny.


Validació de la sol · licitud i comprovació de la documentació acreditativa

El centre comprovarà la documentació identificativa i acreditativa dels criteris de prioritat presentada, escanejada o fotografiada, amb especial diligència, i si es té cap dubte sobre la seva veracitat, pot requerir la presentació de la documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al · legades.


En cas de dubte o conflicte pot dirigir-se a la comissió de garanties d’admissió i/o a la inspecció educativa com a garants del procés d’admissió.

Publicació de les llistes de barem i de les llistes d’assignacions i d’espera

Les llistes es publicaran al web del centre: www.institutpoblenou.com

Reclamacions a la llista de barem provisional

La presentació de reclamacions a la llista de barem provisional es farà mitjançant un correu electrònic a pfipreinscripcio@iespoblenou.org. El centre enviarà un correu de resposta com a justificant de recepció de la reclamació.

Sobre la matrícula al centre

El centre gestionarà el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies entre l’1 i de 10 de setembre, utilitzant l’eina de reserva telemàtica o el telèfon.

També es podrà substituir la gestió presencial per una confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a pfipreinscripcio@iespoblenou.org . En aquest cas, s’ha de respondre al correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la matrícula.

NORMES DE SEGURETAT OBLIGATÒRIES PER VISITAR L’INSTITUT POBLENOU

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • S’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol · licitud emplenada des de casa.
 • És recomanable que portin el seu propi bolígraf.
 • Recordar la recomanació de portar mascareta i guants.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol · licitud i la documentació.


CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

 • Presentació de sol·licituds Del 25 de maig al 5 de juny
 • Introducció de sol·licituds (per sortir al llistat de barem provisional) Del 25 de maig al 12 de juny
 • Entrevistes d'orientació Del 25 de maig al 12 de juny
 • Llistes amb el barem provisional 17 de juny
 • Sorteig 19 de juny Reclamacions Del 18 al 25 de juny
 • Resolució reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds) 26 de juny
 • Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions 29 de juny
 • Publicar oferta definitiva 17 de juliol
 • Publicació de les llistes d'admesos 17 de juliol
 • Període de matriculació De l'1 al 10 de setembre
 • Comunicació de la matrícula Del 14 al 18 de setembre

Last modified: Wednesday, 27 May 2020, 12:12 PM