Departament de Llengües Estrangeres

Presentació i contacte

El Departament de Llengües Estrangeres de l’Institut Poblenou-Ecaib es centra en l’ensenyament de francès i anglès i, per tant, el nostre principal objectiu és el desenvolupament de la competència lingüística i comunicativa del nostre alumnat en aquestes dues llengües. Com a institut que només imparteix Formació Professional, el Departament de Llengües estrangeres s’ha especialitzat en l’ensenyament d’anglès i francès per a fins específics, i, per tant, els continguts dels crèdits i mòduls de les àrees d’idiomes han estat adaptats al perfil de les famílies professionals de Comerç, Administració i Informàtica. Així doncs, la contextualització de l’ensenyament d’anglès i francès en el sector en què el nostre alumnat desenvoluparà la seva carrera professional es fonamental per ajudar-los a integrar-se amb èxit en el món laboral.

 Per altra banda, el Departament de Llengües Estrangeres és l’encarregat de gestionar les relacions amb l’estranger per tal de fomentar la mobilitat de l’alumnat del centre. Els intercanvis amb altres països tenen varios objectius. Per una banda, no només permetrà al nostre alumnat millorar el seu coneixement de la llengua corresponent i ajudar-los en el seu desenvolupament personal i professional, sinó que també afavorirà la seva tolerància envers les llengües estrangeres al temps que els conscienciarà sobre la importància del seu aprenentatge.

Clock Tower

Tour Eiffel


Informació de contacte amb el Departament de Llengües estrangeres: idiomes@iespoblenou.org

CICLES EN ELS QUE S'IMPARTEIX ENSENYAMENTS D'ANGLÈS I FRANCÈS, I MATERIALS UTILITZATS 2011-2012

FAMÍLIA

CICLE FORMATIU

HORES SETMANALS
ANGLÈS

LLIBRE UTILITZAT EN ANGLÈS

HORES SETMANALSFRANCÈS

LLIBRE UTILITZAT EN FRANCÈS

 

ADMINISTRACIÓ

CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA (1er curs)

3h

  "New English File" (Elementary)

Ed. Oxford                        

           -

                         -

CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES (1er curs)

4h

 "Market Leader" (Pre-intermediate) Student's coursebook and Practice File


Ed. Longman

            -

                         -

CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES (2n curs)

2h

"Intelligent Business”
(Pre-intermediate) (Course Book)
Ed. Longman

           -

                         -

CFGS SECRETARIAT

5h

"Intelligent Business”
(Pre-intermediate) (Course Book)
. Ed. Longman

5

"Objectif Express: le monde professionnel en français 1" Ed.Hachette

 

COMERÇ

CFGM COMERÇ

3h

 "New English File" (Elementary)

Ed. Oxford

           -

                           -

CFGS COMERÇ INTERNACIONAL
(1er curs)

4h

 "Market Leader" (Pre-Int) Student's coursebook and Practice File

Ed. Longman

4

"Objectif Express: le monde professionnel en français 1" Ed.Hachette

CFGS COMERÇ INTERNACIONAL
(2n curs)

3h (1)

"Profile 2”
(Intermediate) (Student´s Book)
Ed. Oxford

3h (1)

"Objectif Express: le monde professionnel en français 2" Ed.Hachette

CFGS GESTIÓ COMERCIAL I MÀRQUETING

3h

 "Profile2 (Intermediate) Student's coursebook.

Ed. Oxford

            -

                           - 

(1) Degut a la compactació horària d’aquest cicle (el curs és de dos trimestres i no de tres) les hores setmanals són 5h.

 

INFORMÀTICA

CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES
(1er curs)

3h

"English for computer users”
(Course Book)
Cambridge University Press 2008

           -

 

 

                            -

 

 

Last modified: Tuesday, 16 April 2013, 2:38 PM