Presentació del programa SEFED

PROJECTE DE SIMULACIÓ D’EMPRESES DEL PROGRAMA SEFED PER ALS CICLES FORMATIUS

sefed

 

El programa SEFED (Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives) és un recurs didàctic que es caracteritza per la reproducció de situacions reals de treball utilitzant la simulació d’empreses com a metodologia de treball.

El principi bàsic de la simulació és APRENDRE FENT, APRENDRE TREBALLANT: l’alumne té una participació activa en el seu procés d’aprenentatge i és conscient que cadascuna de les accions que executa provocarà una reacció i en serà responsable; escull una tasca i com fer-la,  es converteix en proveïdor, en client, en comptable,... gaudint d’autonomia en el seu treball.

D’aquí que aquesta simulació de condicions de treball reals permeti l’alumnat adquirir competències:
 • tècniques: experiència i coneixements professionals en el camp de la gestió i administració empresarial
 • transversals: organització, responsabilitat, iniciativa, cooperació, relacions interpersonals, polivalència, resolució de problemes, presa de decisions,...

de cara a una inserció de qualitat en el món laboral.

Es consolida un mercat virtual d’empreses simulades “amb vida pròpia” amb tota una estructura perquè l’alumnat intervingui en diferents situacions, un sistema amb les mateixes característiques d’un mercat real organitzat, incloent serveis bancaris, bases de dades comuns, intercanvi de correspondència, compres, vendes,... tot i que el producte, físicament, no existeix.

Resumint, la simulació activa les capacitats d’aprenentatge en un entorn més concordant amb el món laboral, millora el procés d’aprenentatge i omple de significat els continguts teòrics rebuts. Tot això mitjançant una educació activa, globalitzadora i pràctica.

El proveïdor del programa és la fundació INFORM,  Central de simulació on s’assumeixen les funcions i serveis de les entitats externes, necessaris per tal que la xarxa funcioni i es faci viable la simulació:

 • Entitats bancàries
 • Transports nacionals i internacionals
 • Assegurances
 • Duanes
 • Agència tributària
 • Seguretat Social
 • INEM i OTG
 • Administració local
 • Proveïdors i clients que actuen en determinats moments
 • Empreses de subministrament, assessorament, subscripcions,...

Des de la Central es fa el seguiment tècnic de les empreses simulades, donant una resposta més enllà del que el mateix organisme en la realitat faria, sense perdre de vista que el projecte és formatiu i cal tractar els errors i incidències de forma que ajudi l’alumnat en el seu itinerari per l’empresa.

Fotos:

Last modified: Wednesday, 20 April 2016, 5:55 PM