FAMLÍA COMERÇ I MÀRQUETING

La família de Comerç i Màrqueting engloba els següents cicles:

Nota informativa:
Per aquests alumnes que estiguin treballant i el seu horari coincideixi amb alguna franja amb els estudis o tinguin alguna càrrega familiar. Poden optar per demanar semipresencialitat. No obstant hi ha alguns mòduls o crèdits que és imprescindible la seva presència i per tant no es podrà demanar.

Com són:
- Els crèdits de síntesi
- C3 aparadorisme del cicle de comerç
- C5 PPV (aparadorisme) del cicle de GCiM

Last modified: Thursday, 10 October 2013, 8:26 AM