GS Secretariat

Titulació:

Tècnic superior en secretariat

Duració:

1300 hores ( 1 curs acadèmic)

Horari:

Tarda: 15.00 - 21.30 h

Continguts del Cicle:

C1: Gestió de la comunicació
C2: Atenció al públic i protocol
C3: Organització del servei i dels treballs de secretariat
C4: Gestió de dades
C5: Elaboració i presentació de documents i informació
C6: Llengua estrangera, anglès
C7: Segona llengua estrangera, Francès
C8: Elements de dret
C9: Formació i Orientació Laboral
Formació en Centre de Treball
Síntesi

Formació en centres de treball (FCT)

Són pràctiques formatives per iniciar-se en el món laboral que realitza l'alumnat en empreses situades en l'àrea d'influència de l'institut, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l'escola i l'empresa.

Sortides professionals

  • Secretari/ària
  • Tècnic adjunt a direcció i gerència
  • Tècnic adjunt al departament de finances, administració, màrqueting i comerç exterior
  • Tècnic adjunt al cap de congressos i convencions


Accés

  • Directe: Batxillerat, títol FP2 o equivalent
  • Mitjançant prova d'accés


Estudis semipresencials

Facilitem cursar crèdits dels nostres cicles formatius amb la modalitat de classes semipresencials si l'alumne/a compleix els requisits exigits per la normativa reguladora del Departament d'Ensenyament.

Accés a estudis universitaris

Possibilitat d'accedir a titulacions universitàries.

Last modified: Friday, 4 July 2014, 11:28 AM