GS Comerç Internacional

 

Titulació

Tècnic superior en Comerç Internacional

Durada del Cicle 

2000 Hores (2 cursos acadèmics)

Horari

Grup de Matí: 08.00 - 14.30 h

PLA D’ESTUDIS

1er CURS

 

Mòdul 1

Gestió administrativa del comerç internacional

 

S'aprèn a fer la gestió administrativa del comerç internacional (amb la Unió Europea i la resta del món): documentació comercial, fiscal i despatx duaner.

 

Mòdul 2

Finançament internacional

 

S’estudia els instruments per a la gestió de riscos de canvi,finançament exterior i instruments de suport a l’exportació.

 

Mòdul 4

Gestió econòmica i financera de l’empresa

 

Analitzar i comprendre les funcions i el funcionament d’una empresa per poder gestionar, administrar, comptabilitzar i fiscalitzar les diferents activitats derivades de la seva activitat mercantil.

 

Mòdul 6

Logística d’emmagatzematge

 

S'aprèn a organitzar l’emmagatzematge de les mercaderies en les condicions que en garanteixin la integritat i la utilització òptima dels mitjans i els espais disponibles, d’acord amb els procediments establerts.

 

Mòdul 7

Màrqueting internacional

 

S’estudien les estratègies d’internacionalització de l’empresa,màrqueting operacional i la forma de fer i gestionar un pla de màrqueting internacional.

 

Mòdul 12

Segona llengua estrangera (francès)

 

En el mòdul de 2ª llengua estrangera es pot triar entre 2 idiomes : alemany o francès. El nivell és el de principiant. L'objectiu d'aquest mòdul és que els alumnes s'iniciïn en un nou idioma estranger per arribar a un nivell A1/A2. L'alumnat podrà desenvolupar una competència lingüística suficient per presentar-se, respondre trucades i resoldre situacions laborals bàsiques en alemany o francès. Tenir idiomes és bàsic en el sector del Comerç Internacional.

 

Mòdul 13

Formació i Orientació Laboral

 

Proporcionem coneixements i informació en Prevenció de Riscos Laborals, que habiliten als titulats per poder exercir com a tècnics en prevenció de nivell bàsic a qualsevol empresa. Facilitem recursos, potenciem i ajudem a descobrir habilitats per poder millorar la inserció laboral, i també donem a conèixer els drets i deures bàsics que ha d’exercir tot treballador.


PLA D’ESTUDIS

2n CURS

 

Mòdul 3

Mitjans de pagament internacional

 

S'analitzen els diferents mitjans de pagaments utilitzats en el comerç exterior. S'aprèn el funcionament del crèdit documentari en les operacions de comerç internacional, les modalitats de finançament de les importacions i de les exportacions, així com el funcionament dels mercats de divises internacionals.

 

Mòdul 5

Transport internacional de mercaderies

 

S'aprèn a planificar la logística i a fer la documentació específica del transport internacional de mercaderies als diferents mitjans de transport: carretera, ferrocarril, marítim i aeri.

 

Mòdul 8

Sistema d'informació de mercats

 

S'estudia com obtenir i analitzar la informació necessària per a la presa de decisions de l'empresa en l'empresa internacional

 

Mòdul 9

Negociació internacional

 

S’aprèn a desenvolupar les funcions relacionades amb la negociació i execució de les operacions de contractació mercantil internacional de producte i serveis.

 

Mòdul 10

Comerç digital internacional

 

S'aprèn a utilitzar Internet i qualsevol altre sistema digital, com a plataforma publicitària i aparador obert al món que facilita la realització de vendes a qualsevol client nacional o internacional.

 

Mòdul 11

Anglès

 

L'objectiu del mòdul d'anglès és que l'alumnat desenvolupi la competència comunicativa i lingüística en anglès per tal de poder afrontar situacions laborals en aquesta llengua: aprendrem a redactar emails i cartes professionals, atendre trucades telefòniques, terminologia pròpia del comerç internacional, redactar un CV i carta de presentació, fer una entrevista laboral i, en general, tasques pròpies del comerç internacional. És fonamental tenir un bon nivell d'anglès per poder treballar dins d'un sector com el comerç internacional. Ànim!

 

Mòdul 14

Projecte de comerç internacional

 

Amb l’objectiu de posar de manifest tots els continguts i habilitats apresos durant el cicle, en aquest mòdul, tractarem de crear una empresa a partir d'una idea, en la que s’incloguin les operacions d’exportació i/o importació. Tot un repte no?

 

Projectes d'Innovació

 

El cicle de Comerç Internacional participa en els següents projectes d'Innovació:

 

Resultat d'imatges de icon linkForma't al port. Escola Europea de Short Sea Shipping.
Resultat d'imatges de icon link
Missió Comercial
Resultat d'imatges de icon linkJornades d'Emprenedoria i Tècniques
Resultat d'imatges de icon link
Innova FP
Resultat d'imatges de icon linkXarxa d'Emprenedoria
Resultat d'imatges de icon linkFP EmpresaLast modified: Friday, 10 May 2019, 10:19 AM