GM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

 

Titulació

Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i Xarxes

Durada del Cicle 

2000 Hores (2 cursos acadèmics)

Horari

Grup de Matí: 8.00 - 14.30

Grup de Tarda: 15.00 - 21.30 h

·            

PLA D’ESTUDIS

1er CURS

 

Mòdul 1

Muntatge i manteniment d'equips

 

Identificació dels components d'un equip informàtic i de les seves característiques. Muntatge d'equips. Diagnosi i reparació d'avaries. Instal·lació de programari. En general, tot allò que cal per a treballar en un taller de muntatge i manteniment d'ordinadors.

 

Mòdul 2

Sistemes Operatius Monolloc

 

Els ordinadors són presents en tot el que ens envolta, tant en llars com en empreses, i per poder gestionar-los de forma correcta i aprofitar al màxim els recursos que ens brinden cal conèixer el funcionament tant a nivell de maquinari com de programari. Un Sistema Operatiu és el software que gestiona els recursos d'un ordinador i ens proporciona una interfície per a usar-lo, executar-hi programes i realitzar qualsevol tasca de forma amigable.

 

Mòdul 3

Aplicacions Ofimàtiques

 

Actualment parlar d'aplicacions ofimàtiques  és el més comú i indispensable tant en entorns empresarials com particulars, per això en aquest mòdul es tractaran de forma global les diferents aplicacions en situacions reals, en particular utilitzant el processador de text, full de càlcul, base de dades, tractament d'imatges i vídeo, correu i gestor d'incidències.

 

Mòdul 5

Xarxes Locals

 

Les xarxes han esdevingut essencials. Avui en dia som usuaris d'Internet. El que es fa en aquest mòdul és un estudi teorico-pràctic de com funcionen les xarxes. S'estudien els dispositius més importants i es fa una explicació dels protocols existents i del funcionament de les últimes tecnologies de xarxes.

 

A més l'Institut Poblenou és una acadèmia CISCO. Això vol dir que en aquest centre l'alumne a part de cursar el mòdul de xarxes té l'opció de realitzar el curs oficial de CISCO anomenat "Introduction to Networks". Si finalitza aquest curs l'alumne rebrà una acreditació oficial de CISCO.

 

Mòdul 9

Formació i Orientació Laboral

 

Proporcionem coneixements i informació en Prevenció de Riscos Laborals, que habiliten als titulats per poder exercir com a tècnics en prevenció de nivell bàsic a qualsevol empresa. Facilitem recursos, potenciem i ajudem a descobrir habilitats per poder millorar la inserció laboral, i també  donem a conèixer els drets i deures bàsics que ha d’exercir tot treballador. Entre moltes d'altres, aprendràs a desenvolupar competències com el treball en equip, l’autoanàlisi, la resolució de conflictes, l'esperit crític, capacitat d’anàlisi o la planificació professional.

 

Mòdul 11

Anglès Tècnic

 

L'objectiu del mòdul és que l'alumnat desenvolupi la competència comunicativa i lingüística en anglès per tal de poder afrontar situacions laborals en aquesta llengua: aprendrem a redactar emails, un CV i una carta de presentació, descriure productes i processos i, en general, terminologia i tasques pròpies de les TIC. És important tenir un bon nivell d'anglès per poder treballar dins d'aquest sector.PLA D’ESTUDIS

2n CURS

 

Mòdul 4

Sistemes Operatius en Xarxa

 

Instal·lació, configuració i administració de sistemes operatius en xarxa (Linux i Windows Server). Configuració i administració de serveis de directori (Active Directory, LDAP). Integració de sistemes Linux i Windows. Avui en dia es fa indispensable la tasca de l'administrador de sistemes operatius en xarxa la qual permet la interconnexió d'ordinadors per poder accedir als serveis i recursos que ofereix la xarxa.

 

Mòdul 6

Seguretat

 

Avui en dia troben moltes referències a la seguretat informàtica: robatoris de dades, difusió de dades personals mitjançant les xarxes socials, pèrdua de dades per averies mecàniques. Definir exactament aquests problemes i fer un estudi de com prevenir-los és la matèria d'aquest curs. Conèixer les lleis que emparen Internet també s’estudia en aquest mòdul.

 

Mòdul 7

Serveis de Xarxa

 

En aquest mòdul es realitza la instal·lació i configuració dels principals Serveis de Xarxa (tant local com d'Internet): serveis com DHCP i DNS, transferència d'arxius, servidors de pàgines Web i Proxy, i accés remot als ordinadors, tot donant les explicacions teòriques adients per entendre el funcionament dels protocols implicats.

 

Mòdul 8

Aplicacions Web

 

En aquest mòdul l'alumne estudiarà els fonaments d'HTML i els fulls d'estils per dissenyar llocs web. També provarà altres eines web de gestió d'arxius web, aules virtuals, etc.

 

Mòdul 10

Empresa i Iniciativa Emprenedora

 

Fomentem la iniciativa emprenedora com a recurs per a la vida i com a font de noves opcions laborals. Proporcionem eines per a que desenvolupis la teva creativitat i acompanyar-te en el procés de crear un projecte d'empresa, juntament amb els teus companys.  Entre moltes d'altres, aprendràs a desenvolpuar competències com el treball en equip, la iniciativa, la comunicació eficaç, la planificació o l'adaptació al canvi.

 

Mòdul 12

Síntesi

 

Mitjançant la realització d'un projecte en grup, l'alumnat ha de treballar tots els continguts apresos durant el Cicle, demostrant que ha assolit un alt grau d'autonomia i de resolució de problemes, la qual cosa li ha d'apropar a la forma de treballar a l'empresa.


Projectes d'Innovació

 

El cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma participa en els següents projectes d'Innovació:

 

Resultat d'imatges de icon linkCISCO
Resultat d'imatges de icon linkJornades d'Emprenedoria i Tècniques
Resultat d'imatges de icon linkInnova FP
Resultat d'imatges de icon linkXarxa d'Emprenedoria
Resultat d'imatges de icon linkProjectes Interdisciplinars
Resultat d'imatges de icon linkFP EmpresaLast modified: Monday, 13 March 2017, 12:22 AM