Document 1: Recomanacions de la persona assessora

Serve d'assessoramentServei de reconeixement

Cal proposar un pla de formació i reconeixement, que inclogui:

  • La modalitat o modalitats més adequades per assolir la formació: a
  • distància, presencial, semipresencial, proves d’obtenció del títol,
  • reconeixement acadèmic d’aprenentatges, etc.
  • El calendari d’actuacions possible, en funció de terminis i convocatòries i
  • la informació de l’oferta de les accions: llista de centre centres públics,
  • privats, institucions, etc.
  • Recomanació de la seqüència per realitzar les actuacions.
Last modified: Friday, 8 November 2013, 5:47 PM