Document 2: Itinerari formatiu i professional

Servei d'AssessoramentServeri de Reconeixement

L’itinerari dissenyat ha de concretar la proposta de totes les accions de:

  • Formació o de reconeixement que haurà de desenvolupar la persona
  • Usuària per aconseguir l’objectiu professional desitjat.
Last modified: Friday, 8 November 2013, 5:51 PM