Mobilitat Internacional 2015-2016


Aquest curs 2015-2016 ha estat un any ple d'anades i vingudes. El nostre alumnat ha tingut l'oportunitat de conèixer el sistema educatiu i/o desenvolupar les seves pràctiques en altres països d'Europa, però el nostre professorat tampoc s'ha quedat gaire quiet, i per suposat com ja fa uns anys hem acollit estudiants internacionals a les nostres aules. A continuació us presentem un petit resum de tots els projectes que durant aquest curs hem dut a terme.

MOBILITAT DE L'ALUMNAT

 • Jordi Karim Tirvió, ha viatjat a Montpellier (França) i està realitzant les seves pràctiques de Comerç Internacional a la Clinique du Millenaire, amb una beca concedida per el projecte ERASMUS+.
 • Adrià Martínez, es troba a Devon (Regne Unit), també amb una beca del projecte ERASMUS+, desenvolupant la seva formació en centres de treball de Màrqueting i Publicitat, a l'empresa Scarlett Entertainment.
 • Joana Sepnio, gràcies a Fundació Inform, ha estat a Dublín (Irlanda) fent les seves pràctiques del cicle de Gestió Administrativa a The National Maternity Hospital.
 • José Francisco García, a través de BCN FP ha pogut realitzar les seves pràctiques a Oulu (Finlàndia).
 • Maria Pujazón i Ricardo Espinosa, durant el proper mes de setembre, es desplaçaran fins a Dunkerque per fer una estada d'inmersió lingüística durant dues setmanes.

MOBILITAT DEL PROFESSORAT

 • Yolanda Castillo, Coordinadora de Mobilitat ha tingut molta feina i ha visitat Santiago de Compostela amb ERASMUS+-SEPIE i Dublín Jobshadowing amb la Fundació Inform, recabant informació i coneixements, per poder continuar ampliant, any rera any tots aquests projectes de mobilitat. Veure fotos
 •  David Tena, com a experiència del projecte Erasmus+ - RETRAINVET, el nostres subdirector, va fer una estada de 5 díes a Rovaniemi (Finlàndia), per tal de conèixer noves metodologies i noves formes de pràctica a l'aula. Veure fotos
 • Salvador García, professor del departament de Comerç i Màrqueting, va realitzar una Staff Teaching, durant dos mesos al París ENC de Bessières. Veure fotos
 • Fernando Fernández, coordinador de la Formació en Centres de Treball i de la Formació Dual també va realitzar una petita estança a Alemanya, per tal d'aprofundir en tot allò que ens permeti avançar en el desenvolupament de la FP Dual.

ALUMNAT INTERNACIONA EN ACOLLIDA

 • Audrey Maurer i Camille Polly, alumnes del Lycée Ampère Lyon han estat tres mesos al nostre centre cursant part dels seus estudis de Comerç Internacional. Veure fotos
 • Paul WaveletCorentin Decoster alumnes del Lycée Angellier de Dunkerque, han estat 15 dies, participant de les activitats d'aprenentatge del cicle de Comerç Internacional. Veure fotos
 • Alexandre Nowacki, estudiant de l'ENC de Bessières ha estat amb nosaltres dos setmanes adquirint nous aprenentatges dins dels diferents mòduls de Comerç Internacional.


Last modified: Tuesday, 14 June 2016, 11:23 AM