ERASMUS+ ENProjectes de movilitat. Què són?

 

L'Institut Poblenou ofereix als seus alumnes la possibilitat de rebre formació complementària en centres educatius europeus i també el poder realitzar les pràctiques (FCT) en empreses europees dins dels programes d'Erasmus +. De la mateixa manera la Fundació BCN FP també col·labora amb la mobilitat dels nostres alumnes, i a més el nostre centre és membre de Netinvet, una xarxa europea de centres que imparteixen l'especialitat de Comerç Internacional.Beques Erasmus+

 

Què són les Beques Erasmus+?

Les Beques de mobilitat Erasmus + són una oportunitat de desenvolupament personal i professional, i es poden realitzar a través de:

- Estades per Pràctiques en països Europeus

- Estades per a Estudis. 


Instituts col·laboradors
Pràctiques en països Europeus

La durada prevista per a realitzar aquestes pràctiques és de 3 mesos (2 mesos en el cas de França) entre els mesos de maig i setembre. Les pràctiques es duen a terme en un dels països acollits al conveni.

Els alumnes que poden accedir a aquest tipus de Beques han d'estar cursant un cicle de grau superior o haver finalitzat un cicle de Grau Superior durant el curs immediatament anterior.


Països participants en els intercanvis de movilitat Erasmus+

Grup 1: Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia.

Grup 2: Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca, Turquia.

Grup 3: Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania.

 

Criteris de selecció

Fase A:

 1. Capacitat per buscar-se l'alumne centre de pràctiques al país desitjat (cas només de la mobilitat per a pràctiques) (3 punts)

 2. Barem de dades acadèmiques (nota mitjana general, nota d'anglès, francès i / o alemany) (3 punts)

 3. Assistència a classe. (2 punts) 

 4. Disposició d'algun certificat oficial en llengua estrangera. (1 punt)

 5. Carta de motivació. (1 punt)

 6. Haver fet la sol·licitud beca Erasmus el curs anterior i haver-la aconseguit. (1 punt)


 Fase B

 1. Entrevista personal. (Apte - No apte)

IMPORTANT: Si l'alumne seleccionat deixa d'assistir a classe o és amonestat podrà perdre la beca. 

 

Contacte Coordinació de mobilitat

 

Si teniu ganes de participar en algun dels projectes de mobilitat que us presentem, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

Coordinadora de mobilitat: Dolors Menor Martín

Adreça electrònica de contactemobilitat@iespoblenou.org

Telèfon: +34/932253812


Declaració de Polítiques Erasmus+


Amb la sol·licitud de la Carta Erasmus, el nostre centre educatiu vol posar de manifest el seu desig de participar en el programa, com part de l'estratègia per a portar a terme la modernització i la internacionalització de l'educació de la nostra institució.


Document. Declaració de Polítiques Erasmus+


Reconeixement


Amb la finalitat de reconèixer la formació rebuda a la nostra escola pels estudiants europeus que realitzen una mobilitat, entreguem butlletins de notes certificant els noms, codis, les hores de cada Unitat Formativa i l’equivalència en ECTS i les qualificacions obtingudes.

Per fer les pràctiques o FCT, abans de començar es redacta un conveni trilingüe que ha d’ésser signat per l’alumne, l’empresa i el centre de formació de l’alumne.

Per reconèixer la FCT feta a l’estranger pels nostres alumnes, l’Institut Poblenou utilitza el sistema de reconeixement informàtic Qbid.

Juntament amb aquest reconeixement se li otorga a l'alumnet participant el document suplement al títol Europass.


Beques concedides Curs 2016-2017


Experiències alumnat 2016-2017


Beques per a professorat

Erasmus+ també dona opció al professorat a gaudir d'experiències de mobilitat internacional. Per al col·lectiu docent s'ofereixen dos tipologies de beques, la beca formació i la beca docència. 

La beca formació, té com a objectiu que el professorat visiti una o vàries empreses amb la intenció d'aprendre de la transferència de coneixements i adquirir aptituts pràctiques

D'altra banda la beca docència consisteix en impartir docència durant un període determinat com a profssorat visitant en un altre institut de Formació Professional que disposi de carta Erasmus. 


Criteris de selecció

Fase A:

 1. Carta de motivació i projecte d'aplicació a l'aula (màxim 3 punts)

 2. Nivell d'idioma. B1-1 punt, B2-2 punts , C1- 3 punts

 3. Valoració de la idoneïtat per la comissió en funció de la possible repercussió a l'Institut (màxim 2 punts) 

La selecció estarà també condicionada a la capacitat organitzativa del centre.


Experiències professorat 2016-2017


Carta Erasmus+ 2014-2020


Carta Erasmus+ 2014-2020


Last modified: Sunday, 26 November 2017, 8:50 PM