Projecte PyireneFP





Grups Implicats

 

Adreçats a tot aquells, assessors, formadors i alumnat interessat en fer mobilitat transfronterera.

 

Objectius del projecte

 

Mobilitzar els estudiants, formadors i assessors de formació professional entre centres, unitats de serveis i empreses a la zona transfronterera a través de la coordinació de les accions, l'aprenentatge conjunt i reconeixement mutu de la formació adquirida. Coordinar

i oferir ofertes de formació professional compartides entre els centres de les regions a ambdós costats de la frontera. 


Coordinar i oferir serveis concertats d'informació i orientació professional sobre les oportunitats de formació i qualificació i el reconeixement i validació de l'experiència de treball a la zona transfronterera.

 

Professorat implicat

 

Goyi Aller.

 

Descripció del projecte

 

Les persones, principalment joves, que viuen en les regions pirenaiques necessiten adquirir la formació professional adequada a les necessitats de l’entorn socioeconòmic

per a millorar la seva ocupabilitat. Les zones transfrontereres, per la seva proximitat geogràfica, cultural i de mercat de treball es converteixen en l’espai prioritari per ocupar

a la seva població. PiyreneFP desenvoluparà accions amb la mirada posada en: 


- Facilitar l’orientació i l’accés als serveis i recursos de formació i qualificació de les regions d’ambdós costats de la frontera. La interrelació dels serveis d’orientació professional, formació i validació i reconeixement de l’experiència laboral prèvia adquirida per les persones pot ser un instrument potent per augmentar i millorar les oportunitats d’ocupació. 

- Oferir serveis d’informació i orientació professional, tenint en compte els recursos i serveis existents a la zona transfronterera, per a què els joves puguin escollir aquelles ofertes de formació o reconeixement de l’experiència que més s’adeqüi a les seves necessitats.


- Millorar la qualificació dels alumnes de formació professional, a través de la mobilitat transfronterera, possibilitant que: 

          * cursin formació professional reconeguda mútuament pels centres d’origen i de destí. 

          * adquireixin aprenentatges en les empreses transfrontereres amb valor curricular.

 


Last modified: Thursday, 21 February 2019, 4:26 PM