GS Administració i Finances - Àmbit Gestor d'Assegurances

 

Titulació

Tècnic Superior en Administració i Finances

Durada del Cicle 

2000 Hores (2 cursos acadèmics)

Horari

1er curs torn Matí: 08:00 - 14:30 

2n curs torn Tarda: 15:00 – 21:30 h

 

Torn de Tarda: CICLE FORMATIU DUALVideo PLA D’ESTUDIS

1er CURS

 

Mòdul 1

Comunicació i atenció al client

 

Una de les claus per assolir l’èxit en el món empresarial, es mitjançant l’assoliment de les habilitats comunicatives. En aquest mòdul et donem les pautes per aconseguir-ho.

 

Mòdul 2

Gestió documentació jurídica i empresarial

 

Aprèn a interpretar la normativa que afecta a l'empresa i descobreix com l’aplicaràs en la seva gestió.

 

Mòdul 3

Procés integral de l'activitat comercial

 

Gestionaràs el procés administratiu de la compravenda empresarial de forma pràctica.

 

Mòdul 4

Recursos humans i responsabilitat corporativa

 

Coneixes concepte com capital humà? En aquest mòdul no només t’ensenyarem el seu significat, sinó que també aprendràs a administrar-lo amb responsabilitat.

 

Mòdul 5

Ofimàtica i procés de la informació

 

Actualment, les noves tecnologies t'obren la porta gran al món laboral, no et quedis enrere i descobreix tot el que aquests processos poden aportar-te en el teva carrera professional.

 

Mòdul 6

 Anglès

 

L'objectiu del mòdul d'anglès és que l'alumnat desenvolupi la competència comunicativa i lingüística en anglès per tal de poder afrontar situacions laborals en aquesta llengua.

 

Mòdul 12

Formació i Orientació Laboral

 

Coneixeràs el mercat laboral i desenvoluparàs competències com el treball en equip, l'autoanàlisi, la resolució de conflictes, l'esperit crític, la capacitat d'anàlis o la planificació professional.

 

Mòdul 15

Tècnica d'assegurances

 

Aquest mòdul et permetrà entrar en contacte amb el sector de les assegurances, així com conèixer les especificacions d'aquest sector.

 

PLA D’ESTUDIS

2n CURS

 

Mòdul 7

Gestió de recursos humans

 

Et facilitarem les eines per gestionar i entendre el món laboral.

 

Mòdul 8

Gestió financera

 

Et mouràs amb seguretat en el món de les finances.

 

Mòdul 9

Comptabilitat i fiscalitat

 

Seràs en un expert en confeccionar i interpretar els comptes de l'empresa i en la gestió dels impostos.

 

Mòdul 10

Gestió logística i comercial

 

Be logístic my friend, per aprendre a moure't i no perdre el tren.

 

Mòdul 11

Simulació empresarial

 

Gestionaràs tot el procés administratiu d'una empresa simulada.

 

Mòdul 13

Projecte d'administració i finances

 

Sempre has volgut crear la teva empresa?, aquest és el teu espai, t’ajudarem a crear la teva pròpia empresa i ha valorar la seva viabilitat.

 

Mòdul 16

Gestió d'assegurances

 

Mòdul per aprofundir els coneixements adquirits sobre el sector assegurances i que amplia introduint temes com la digitalització de les assegurances.


Projectes d'Innovació

 

El cicle d'Administració i Finances participa en els següents projectes d'Innovació:

 

Resultat d'imatges de icon linkSEFED
Resultat d'imatges de icon linkJornades d'Emprenedoria i Tècniques
Resultat d'imatges de icon linkInnova FP
Resultat d'imatges de icon linkProjectes Interdisciplinars
Resultat d'imatges de icon linkXarxa d'Emprenedoria
Resultat d'imatges de icon linkFP EmpresaLast modified: Friday, 10 May 2019, 9:48 AM